İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

AB–Kanada Zirvesi gerçekleştirildi

26 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen AB-Kanada Zirvesi’nde tarafların ortak tarih ve değerlerini temel alan stratejik ortaklıklarının güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi kararına varıldı. Zirvede ayrıca AB-Kanada ilişkilerine yeni bir soluk getiren AB-Kanada Ticaret Antlaşması ve Stratejik Ortaklık Antlaşması ile ilgili gelecekte atılacak adımlar tartışıldı. Yapılan açıklamada AB-Kanada Ticaret Antlaşması’nın kapsamlı bir ticaret serbestisini öngördüğü, kamu alımları konusunda yeni fırsatlar doğuracağı ve yatırımı teşvik edecek düzenlemeler içerdiği vurgulandı.

Zirvenin gündemindeki bir diğer önemli konu ise Stratejik Ortaklık Antlaşması görüşmelerinin başarı ile tamamlanmasıydı. Yapılan açıklamada, Stratejik Ortaklık Antlaşması’nın tarafların dış politika işbirliği geliştirmesi ve küresel olaylarda birlikte hareket edebilmesi için önemli bir platform niteliği taşıdığı belirtildi.

Ayrıca, küresel barışı ve güvenliği sağlama, terörizm ve organize suçlarla mücadele ve uluslararası silahsızlanma alanlarında ortak hareket edebilmek için AB-Kanada ve Transatlantik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde yakın gelecekte adımlar atılacağının altı çizildi.