İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

AB Rekabet Konseyi toplantısı yapıldı

25-26 Eylül 2014 tarihlerinde toplanan AB Rekabet Konseyi, AB’de sanayinin güçlendirilmesi ve AB’nin 10 yıllık büyüme ve rekabet gücüne ilişkin planları içeren Avrupa 2020 Stratejisi kapsamındaki yapılan gözden geçirme sürecini ele aldı.  Toplantıda ele alınan başlıklar şu şekilde:

- Avrupa’nın sanayi alanında rekabet gücüne ilişkin yaşanan sorunlar ve bunları aşma yolları;

-Diğer politika alanlarında rekabet gücü;

-Avrupa’nın rekabet gücünün artırılması amacıyla yapısal reformların yönetim ve izlenmesinin iyileştirilmesinin yolları.

Toplantı sonucunda  AB Rekabet Konseyi, Avrupa Komisyonu’ndan AB’nin rekabet gücü ve inovasyonu artıracak, bürokratik ve hukuki yükleri ortadan kaldıracak girişimlerde bulunmasını talep etti. Konsey ayrıca, söz konusu girişimlerin sanayinin rekabet gücünü nasıl etkileyeceğini araştıracak etki değerlendirme çalışmalarının öneminin altını çizdi.