İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

İKV BAŞKANI, DEİK YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA SEÇİLDİ

20 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile görevlendirilen DEİK yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısını 28 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Çırağın Sarayı’nda yaptı.  Toplantının açılış kısmına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katıldılar.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında, halen İKV  Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Ömer Cihad Vardan, DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.  Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Başkan Yardımcıları, Sayman Üye ve İcra Kurulu Üyelerini belirledi. Bu çerçevede TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD, TMB temsilcileri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına seçildi. Sayman Üye olarak ise Remzi Gür belirlendi.

İcra Kurulu üyeliklerinde ise Ömer Cihad Vardan (Başkan), TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD, TMB temsilcileri dışında Berna İlter, Latif Aral Aliş, Başaran Ulusoy, Rona Yırcalı, Pınar Eczacıbaşı, Çetin Nuhoğlu, Zeynep Bodur Okyay görev alacak.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan yaptığı açıklamada yeni oluşturulan DEİK’in, Türkiye’nin 2023 Vizyonu çerçevesinde, Türkiye’nin küresel ekonomideki ağırlığının ve Türk şirketlerinin küresel değer zincirindeki konumu ile marka değerinin artması için çalışmalar yapacağını ifade etti.

Yeniden şekillenen DEİK’in çalışmalarını katılımcı, şeffaf ve paydaşlarına hesap verebilir bir anlayışla yürüteceğini belirten Ömer Cihad Vardan açıklamasında geçiş döneminin en kısa zamanda tamamlanacağını, DEİK çalışanlarının ise herhangi bir hak kaybı oluşmadan yeni DEİK’te görev alabileceklerini belirtti.