İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 EYLÜL-2 EKİM 2014

IPA II KAPSAMINDA AB, TÜRKİYE`YE 4.4 MİLYAR AVRO KAYNAK SAĞLAYACAK

Avrupa Komisyonu 2014-2020 yılları arasında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’yi kapsayan genişleme bölgesindeki ülkelere 11 milyar avro kaynak aktarılacağını duyurdu. 26 Eylül 2014 tarihinde yapılan açıklamada, söz konusu kaynağın Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında, AB aday ülkeleri Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye ve Kosova'da reform çabalarına destek vermek amacıyla kullandırılacağı kaydedildi. Fon kaynağının bu ülkeler arasında tahsisi ve yardımdan en çok yararlanacak öncelikli alanların tespitinde, ilgili ülke makamları ile birlikte AP ve AB üyesi devletlerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve finans kurumlarına danışıldı.

Aynı zamanda IPA I sürecinin devamlılığını sağlayacak olan yeni IPA II aracı, yararlanıcıların fonlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla, “daha sonuç odaklı, esnek ve belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik sadeleştirilmiş kurallar çerçevesinde” uygulanacak. Toplam 11 milyar avro tutarındaki mali yardım,  aday  ülkelerin stratejik öncelikleri yanında, bölgesel ve alansal işbirliği ile yatırımların artırılmasına odaklanacak. Avrupa Komisyonu, destek sağlanacak öncelikli alanları yönetim ve kamu idaresinde reform; hukukun üstünlüğü ve temel haklar; ekonomik büyüme ve rekabetçiliğin desteklenmesi olarak belirledi. IPA II çerçevesinde kullandırılacak olan mali yardım, bu alanlarda ulusal sektörel reformları desteklemeyi hedefliyor.

Yedi yıllık süre zarfında AB'den toplamda 4 milyar 453 milyon avro alacak olan Türkiye, IPA II kapsamında en çok kaynak tahsis edilen ülke oldu. Türkiye'ye 2014 yılında 620 milyon, 2015 yılında 626 milyon, 2016 yılında 630 milyon, 2017 yılında 636 milyon, 2018-2020 yılları arasında ise 1 milyar 940 milyon avro kaynak ayrıldı.

 

Cari fiyatlar üzerinden 2014-2020 IPA II Tahsisatı (milyon avro)

Ülke

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

Toplam

Arnavutluk

83.7

86.9

89.7

92.9

296.3

649.5

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti

85.7

88.9

91.6

94.9

303.1

664.2

Kosova

83.8

85.9

88.7

91.9

295.2

645.5

Karadağ

39.6

35.6

37.4

39.5

118.4

270.5

Sırbistan

195.1

201.4

207.9

215.4

688.2

1,508.0

Türkiye

620.4

626.4

630.7

636.4

1,940.0

4,453.9

Çoklu ülke*

348.0

365.0

390.0

410.4

1,445.3

2,958.7

*Bu tahsisat birden fazla ülkeye yönelik aktivitelerin yanı sıra bilgilendirme ve iletişim, denetim, izleme ve değerlendirme, Yüksek Temsilcilik giderleri için tahsis edilen fonları ve Bosna ve Hersek'e tahsis edilmemiş fonları kapsar.

Kaynak: AB Türkiye Delegasyonu