İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-12 EKİM 2014

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ, BRÜKSEL’DE ŠTEFAN FÜLE İLE BİR ARAYA GELDİ

8 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan 2014 Türkiye İlerleme Raporu öncesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 3 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle’yi Brüksel’de ziyaret etti. Görüşmeler olumlu bir havada geçerken, Avrupa Komisyonu’nun özellikle Türkiye’de yargı alanındaki gelişmelere yönelik hassasiyetinin devam ettiği tekrarlandı.

Füle görüşmelerde, Türkiye’nin yargı alanında karşılaştığı sorunların giderilmesi, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin hızlandırılması gerektiği yönündeki mesajlarını dile getirdi. Ceza ve yargılama sisteminin etkinliğinin artırılması ile organize suçlarla mücadele yolunda atılması gereken adımlar olduğunun altını çizen Füle, temel haklar konusunda gerçekleştirilmesi gereken reformların olduğunu ve bu noktada Türkiye’nin AİHS ihlallerini önlemeyi amaçlayan yeni Eylem Planı’nı kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Toplantıda taraflar arasında, Türk yargı sistemini geliştirmek için bu alanda işbirliğini sürdürme kararı alındı. Bu bağlamda ilk adım olarak yargı ve temel haklar alanında bağımsız değerlendirme önerilerini takip etmek için ortak bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi.