İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-12 EKİM 2014

TTYO MÜZAKERELERİNİN YEDİNCİ TURU TAMAMLANDI

AB ve ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) müzakerelerinin yedinci turu 29 Eylül - 3 Ekim 2014 tarihleri arasında ABD’nin Maryland eyaletindeki Chevy Chase şehrinde gerçekleştirildi. Müzakerelerin bu turunda öncelikli olarak anlaşmanın yasal düzenlemeleri ve kuralları ele alındı. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, ABD’nin Başmüzakerecesi Dan Mullaney ve AB’nin Başmüzakerecisi Ignacio Garcia Bercero tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, bu görüşmelerin son derece verimli geçtiği açıklandı.

Taraflar arasındaki farklı düzenlemeler ve standartlardan dolayı ortaya çıkabilecek ek maliyet ve külfete karşın, müzakereciler bu turda, sanayi ve tarım ürünlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde ele aldılar. Bu görüşmeler esnasında, yasal düzenlemelerdeki uyum, ticaretin önündeki teknik engeller ile sağlık ve bitki sağlığı önlemleri gibi önemli konular gözden geçirilirken, diğer yandan daha önceki turlarda olduğu gibi ilaçlar, otomotiv ve kimya gibi sektörlere ilişkin düzenlemeler de incelendi.  Bu kapsamda, tıbbi bir cihazın veya kozmetik ürünün denetim ve kontrollerinin karşılıklı olarak kabul edilmesi gibi düzenlemeler, büyük önem taşıyor. Bu durumun, hem üretici için maliyeti düşürücü hem de tüketici için daha ucuz ürünlere erişebilme imkânı saklayacağı ifade ediliyor. Yasal düzenlemelerin uyumlaştırılmasında ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirlik ön planda tutuluyor.

Amerikalı ve Avrupalı müzakereciler, enerji ve hammadde, gümrük ve ticaret kolaylığı, fikri mülkiyet hakları ve KOBİ’lere ilişkin kuralar üzerinde de görüş alışverişinde bulundular. TTYO müzakerelerinde, KOBİ’lerin yurtdışına daha fazla ihracat edebilmeleri ve yatırımlarda bulunmalarının yanı sıra küresel tedarik zincirinde yer almalarını kolaylaştırıcı seçenekler ön plana alınıyor. Görüşmelerde, KOBİ’lerin ihracatta ve yatırımlarda karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmesi için büyük çaba gösterildiği belirtiliyor.

Taraflar söz konusu ticaret ve yatırım anlaşması ile Amerikalı ve Avrupalı şirketler için sadece AB ve ABD’de değil tüm dünya çapında hizmet sunma imkânlarının artırılması hedefliyor. Ayrıca altınca turda hizmetlere ilişkin önerilerin yüzde 15’i incelenirken, bu turda, önerilerin yarısına yakınının görüşüldüğü belirtildi. İlgili paydaşlar ile yapılan görüşmeler esnasında su, eğitim ve sağlık sigortası gibi alanlarda sunulan kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda dille getirilen endişeler göz önünde tutularak, ABD kanadından Dan Mullaney ve AB kanadından Ignacio Garcia Bercero, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi hususunun müzakerelerin kapsamının dışında tutulacağını açıkladılar.