İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-12 EKİM 2014

AB’de KOBİ’lere yönelik performans raporu yayımlandı

Avrupa Komisyonu tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik 2013 yılı “KOBİ Performans Değerlendirmesi” Raporu 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan raporda KOBİ’ler, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası kapsamında öngörülen 10 politika alanındaki performanslarına göre üye ülke bazında değerlendirildi. Rapora göre, genel olarak 2013 yılında birçok üye ülkede ekonomik koşullar KOBİ’ler için zorluydu. Ekonomik toparlanma olmasına karşın büyüme güçlü bir seyir izlemedi. KOBİ’ler sayıca ve yaratılan katma değer olarak kriz öncesi düzeylerinin üzerine çıktılar, ancak istihdamda, çalışan sayısının 1,9 milyon kişi azalmasıyla yüzde 2,16 oranıyla bu düzeyinin altında kaldılar. 2013 yılında yaratılan katma değerin yüzde 1,1 artmasına karşın bu oran, önceki yılların oranları ile kıyaslandığında bir yavaşlamayı ortaya koyuyor. KOBİ’lerin sayısı ve işgücü 2012 ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,5 oranında azaldı.

KOBİ’lerin performansları büyüklük, sektör ve ülkelere göre değişim gösteriyor. Yaratılan katma değerde artış en fazla orta ve mikro büyüklükteki işletmelerde sağlanırken küçük işletmeler halen kriz öncesi düzeylerde kaldı.

Üye ülkeler arasında da önemli farklılıklar bulunuyor. Almanya, Avusturya, İsveç, Belçika, Malta, Lüksemburg, İngiltere ve Fransa, istihdam ve katma değerde ilerleme kaydederek 2008 düzeylerinin üzerine çıktılar. Ancak bu grupta yer alan ülkelerin hepsi güçlü katma değer artışıyla beraber her zaman güçlü istihdam artışı sağlayamadı. Örneğin Almanya 2008 düzeyinin yüzde 10’undan fazla istihdam artışı sağlaRken, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, GKRY, İrlanda, Romanya, Slovenya, Letonya ve Macaristan’da KOBİ’ler tarafından 2013 yılında yaratılan katma değer yüzde 10 ve altında kaldı.