İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-12 EKİM 2014

AB Yakıt Kalitesi Yönergesi’nde değişiklik önerisi sunuldu

Avrupa Komisyonu, 2009 yılında kabul edilen Yakıt Kalitesi Yönergesi’nde değişiklik yapılmasına ilişkin önerisini 6 Ekim 2014 tarihinde sundu. Taşıtların yakıtlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar yüzde 6 oranında azaltma hedefini içeren değişiklikler kapsamında benzin, mazot, LPG ve LNG gibi farklı yakıt türlerinin karbon yoğunluğunu hesaplamak için kullanılacak olan yeni yöntemin işleyişi şu şekilde olacak:

Yakıt türlerinin kullanım süreleri temel alınarak her yakıt türüne bir değer verilecek. Üreticiler ise yakıtların karbon yoğunluğunu Üye Devletlere bu değerler üzerinden bildirmekle yükümlü olacak. Bu yöntemle 2020 yılı hedefi olan yüzde 6 oranına ulaşılması amaçlanıyor. Düzenlemenin 2014 yılı sonuna kadar AP onayından geçmesi bekleniyor. Komisyon karayolu taşımacılığında sera gazı salınımının hesaplanmasını kolaylaştıracak yeni bir yöntem duyurusunda da bulundu. Yeni önerinin 2030 İklim ve Enerji Paketi kapsamındaki Yakıt Kalitesi Yönergesi’nin uygulanmasını kolaylaştırması bekleniyor.