İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2014

ENERJİ İÇ PAZARI’NIN TAMAMLANMASINDA MESAFE KAT EDİLDİ

Avrupa Komisyonu 13 Ekim 2014 tarihinde, enerji iç pazarının tamamlanmasında kat edilen mesafeyi inceleyen raporunu açıkladı. Raporda bugüne kadar kaydedilen ilerlemenin yanında mevcut eksikler de ele alınırken, yatırımlar, ayrıştırma ve uygulamaya ilişkin ayrı değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, bugüne kadar AB enerji pazarlarının entegre edilmesinde neticesinde elde edilen kazanımlar şu şekilde sıralanıyor:

-2008-2012 döneminde toptan elektrik fiyatları 1/3 oranında düşmüş, toptan doğalgaz fiyatları sabit kalmıştır.

-Enerji tedarikçisi seçiminde tüketicilerin seçenekleri artmıştır.

-AB ülkeleri arasındaki eksik bağlantı altyapılarının önemli bir kısmı tamamlanmış ya da inşaat aşamasındadır.

-AB ülkeleri arasında sınır ötesi elektrik ve doğalgaz ticareti artmıştır. Doğalgaz ağlarının kullanımına ilişkin ortak kurallar neticesinde boru hatları daha verimli kullanılmaya başlanmıştır.

-AB düzenlemeleri toptan satışta adil ticareti sağlamakta ve fiyatların manipüle edilmesine engel olmaktadır.

 

Raporda enerji iç pazarının tamamlanabilmesi için atılması gereken adımlar ve ortaya çıkan yeni zorluklar şu şekilde ortaya koyuluyor:

-Akıllı şebekeler de dâhil olmak üzere altyapıya daha fazla yatırım yapılması; (doğalgaz söz konusu olduğunda bu yatırımların Baltık Denizi’nin izolasyonuna son verilmesi ve Doğu Avrupa’daki ülkeler için tedarikçilerin çeşitlendirilmesine, elektrikte ise İber Yarımadası’nın, Baltık bölgesinin, İrlanda ve Birleşik Krallık’ın şebekelerinin bağlantılarının sağlanmasına, 2020 yılına kadar AB’nin ortak çıkar projelerinin ¾’ünün tamamlanmasına odaklanılması gerekiyor).

-Doğalgaz ve elektrik ticaretinde basit, uyumlaştırılmış kuralların tüm Avrupa’da uygulanması;

-Hükümet müdahalesinin ancak güvenli enerji akışının sağlanamadığı durumlarda gerçekleşmesi;

-Daha hızlı sonuç alınabilmesi ve yerel ihtiyaçlara daha iyi cevap verilebilmesi için bölgesel işbirliğine güçlü vurgu yapılması;

-Enerji piyasasında tüketicilerin daha aktif rol oynaması;

-Düşük toptan fiyatların düşük tüketici fiyatlarına sebep olabilmesi için toptan ve perakende piyasaların birbirlerine daha iyi endekslenmesi.

Avrupa Komisyonu tarafından enerji iç pazarını değerlendirmek üzere hazırlanan rapora http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/2014_iem_communication.pdf adresinden ulaşmak mümkün.