İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2014

AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI KONSEYİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 14 Ekim 2014 tarihinde toplandı. Konsey’in ana gündem maddelerini, yatırımlar ve vergilendirme alanında üye ülkeler arası bilgi değişimi oluşturdu. Konsey’de, yatırımların desteklenmesine ilişkin önlemler, rekabet gücü ve büyümenin arttırılmasında temel unsurlar olarak değerlendirilirken, Avrupa Komisyonu’ndan, AB’de iş ortamının iyileştirmesinde etkili olan faktörlerin analiz edilmesi talep edildi.

Konsey sonuçlarında, vergi kaçakları ile mücadele ve vergi tahsilatının iyileştirilmesi amacıyla, vergi idareleri arasında otomatik bilgi alışverişinin alanını genişleten yönergenin gözden geçirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Söz konusu yönerge, G-20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarının geçtiğimiz Eylül ayında kabul ettiği, OECD’nin doğrudan vergilendirmeye ilişkin tek ve standart bir küresel otomatik bilgi sistemi oluşturulması çalışmaları kapsamında revize edilecek.

Konsey’de ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu Başkanlığı’nda bir görev grubunun kurulması memnuniyetle karşılandı. Söz konusu görev grubu AB’de yatırımların önündeki başlıca engelleri ve çözüm önerilerini araştırarak değerlendirecek. Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Komisyonu çalışmaları hakkında gelecek Aralık ayında rapor verecek.  Aynı zamanda, daha basit ve şeffaf hisse senesi piyasalarının oluşturulması ve özellikle KOBİ’ler göz önünde tutularak piyasa temelli finansman kaynaklarının derinleştirilmesi ve sermaye piyasalarına erişimin artırılarak AB finansal sisteminin çeşitlendirilmesinin yollarının araştırılması gereği ortaya koyuldu.