İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2014

10’UNCU AB-ASYA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10’uncu AB-Asya Zirvesi (ASEM) 16 ve 17 Ekim 2014 tarihlerinde Milano şehrinde gerçekleştirildi. AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen İtalya’nın Başbakanı Matteo Renzi tarafından düzenlenen ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy tarafından yönetilen Zirve’ye, ASEM üyesi olan 51 Asya ve Avrupa ülkelerinin liderleri ile Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso katıldı. “Sürdürülebilir Büyüme ve Güvenlik için Sorumlu Ortaklık” teması çerçevesinde liderler, Asya ve Avrupa ilişkileri konusunda olası işbirliği temalarını ekonomik, mali, bölgesel ve küresel sorunlar üzerinden ele aldılar.

Zirve’de uluslararası arenada ekonomik ve mali konumlarını güçlendirmek adına, Avrupa ve Asya ülkelerinin yapısal reformlara önem vermeleri, özellikle ulaşım ve dijital yolla Asya ve Avrupa arasında bağlantıların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Küresel konuların da ele alındığı Zirve’de, iklim değişikliği önemli bir gündem maddesini oluşturdu. Bu kapsamda liderler, küresel sıcaklık artışının iki dereceden daha az olmasını sağlamak amacıyla, küresel sera gazı emisyonlarının azaltılması için daha etkin önlemlerin alınması gerektiğini belirttiler. Bu çerçevede, 2015 yılında Paris’te düzenlenecek İklim Değişikliği Zirvesi büyük önem taşıyor. Liderler ayrıca, 2015 yılına kadar Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için tüm çabaları artıracakları konusunda taahhütte bulundular.

Zirve’de görüşülen bir diğer önemli gündem maddesi de, Batı Afrika’da ortaya çıkan Ebola salgınıydı. Küresel sağlık ve güvenlik için önemli bir tehdit oluşturan bu salgına karşı ASEM üyelerinin etkilenen bölgelere yardım sağlamaları ve bu salgını yok etmek için uluslararası çabalara destek olmaları için çağrıda bulunuldu. Liderler bunun yanı sıra, uluslararası barış, güvenlik ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Asya ve Avrupa arasındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu kapsamda, İran nükleer programı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (özellikle Libya, Suriye, Irak, IŞİD, terörizm), Kuzey Kore ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.    

Son olarak, 10’uncu Avrupa-Asya Zirvesi kapsamında Hırvatistan ve Kazakistan’ın ASEM üyeliklerinin kabul edildiği açıklandı.