İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2014

AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ TOPLANDI

AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı 13 Ekim 2014 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirildi. AB üye ülkelerinin tarım ve balıkçılık bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, Aralık 2014 tarihindeki AB Konseyi öncesi Avrupa 2020 Stratejisi’nin orta vadeli değerlendirmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, strateji kapsamındaki reformların olduğu gibi uygulanması ve ülkelerin uygulamalar konusunda özgür bırakılması hususlarında tartışmalar yaşandı.

Bilindiği gibi Avrupa 2020 Stratejisi;  istihdam, Ar-Ge, iklim değişikliği ve enerji, eğitim, sosyal dışlanma ve yoksulluk olarak sıralanan beş ana hedeften oluşuyor. Toplantıda, AB’nin eğitim ile iklim değişikliği ve enerji konularında hedeflerine ulaşmaya yakın olduğu; ancak, diğer üç ana hedef için halen yapılması gerekenlerin bulunduğuna dikkat çekildi. AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten İtalya’nın, Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikası Bakanı Maurizio Martina da  söz konusu üç hedefin gerçekleşmesinin tarımı yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Görüşmeler süresince İrlanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkeler Avrupa 2020 Stratejisi’nin, hedeflere ulaşılması için ülkelere yeterince serbestlik tanımadığını belirtti. Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, Almanya ve İspanya gibi ülkeler ise tarımsal düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması yönünde görüşlerini ifade ederken, araştırmaların stratejiye olan katkısının önemine dikkat çektiler. 

Fransa, Ortak Tarım Politikası’ndaki (OTP) reformların hedeflerine ulaşmada yardımcı olacağını belirtirken, Almanya OTP’nin kırsal kalkınma konusundaki yaklaşımlarının Avrupa 2020 Stratejisi’ne önemli katkıda bulunacağına işaret etti. Toplantıda hemen hemen tüm üye ülkeler, genç çiftçilere yönelik araçlara olan ihtiyacı öne çıkardı.

Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Dacian Ciolos toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal alanlarının AB’de yüzde 70 oranında toprak büyüklüğüne sahip olduğunu ve AB nüfusunun yarısından fazlasını (300 milyon) kapsadığını ifade etti. Tarım ve tarımsal gıda sektörünün AB’de 46 milyon iş oluşturduğunu (ticaret dengesi olarak en büyük sektör, GSYH’nin yüzde 6’sı)  belirten Ciolos, güçlü ve dinamik bir tarım ve tarımsal gıda sektörü olmadan AB’nin 2020 hedeflerine ulaşmasının zor olacağını vurguladı.  Garip bir şekilde tarımın, Avrupa 2020 Stratejisi’nde yer almadığını, ancak tarımsal gıda araştırmaları için bütçenin artırılarak 3.85 milyar avroya çıkarıldığını belirten Ciolos, son olarak AB tarım sektörünün krizlere karşı olan direncinin güçlendiğini ifade etti.

Konsey ayrıca,  tarım ürünlerinin iç pazar ve üçüncü ülkelerde desteklenmesine ilişkin düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye sadece Birleşik Krallık, Hollanda ve İsveç karşı çıktı.  Üretici örgütlerinin de yararlanıcıları arasında yer aldığı yeni destek planı 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, belli koşullarda özellikle ürünlerin menşei ya da marka isimlerine vurgu yapılarak desteklenmesine ilişkin yeni tedbirleri içeriyor. Kademeli ancak önemli bir artışın olduğu bütçede, 2013 yılında 61.5 milyon avro olan destek tutarı 2020 yılında 200 milyon avroya ulaşacak.

Bununla birlikte, AB üye ülkelerinin tarım ve balıkçılık bakanları, Baltık Denizi için avlanma kotaları üzerinde siyasi uzlaşıya vardı. Uzlaşının bir sonraki Konsey toplantısında kabul edilmesi bekleniyor. 

Toplantıda son olarak, Rusya’nın AB tarım ürünlerine uyguladığı ambargo sebebiyle önemli bir şekilde etkilenen süt ve süt ürünleri pazarı için alınabilecek ek önlemler hakkında görüşüldü. Bilindiği gibi özellikle Baltık ülkeleri ve Finlandiya, süt ve süt ürünleri sektörü Rusya’nın ambargosundan ciddi oranda etkilendi.