İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2014

Türkiye, KOBİ’lere yönelik COSME Programı’na katıldı

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanan anlaşma ile Türkiye İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’na  (COSME) resmen katıldı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve İşletmelerden Sorumlu Üyesi Ferdinando Nelli Feroci, Türkiye’nin COSME Programı’na katılım kararını memnuniyetle karşılarken, bu kararın aynı zamanda ülkemizin AB hedefindeki kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Türkiye’nin programa katılımının küresel rekabetin getirdiği zorluklarla yakın işbirliği içerisinde mücadele edilmesi gerektiği yönündeki anlayışı teyit ettiğini söyleyen Feroci, programın Türkiye’nin başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerinin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olacağını vurguladı.

20014-2020 dönemini kapsayan COSME Programı, toplam 2,3 milyar avro bütçesiyle Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesini, girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi aracılığıyla KOBİ’lerin kurulması ve büyümesinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Programın dört temel hedefi şu şekilde belirlenmiştir:

-KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin geliştirilmesi (öz sermaye ve borç finansmanı ile),

-Başta AB İç Pazarı olmak üzere küresel düzeyde pazarlara erişimin geliştirilmesi,

-AB’deki işletmelerin ve özellikle de KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi,

-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi.