İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 EKİM 2014

AB-Doğu Afrika Topluluğu: Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri tamamlandı

AB ile Kenya, Tanzanya, Burundi, Ruanda ve Uganda tarafından kurulan Doğu Afrika Topluluğu arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması için yürütülen müzakereler tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile öncelikli olarak gümrük vergilerinin kaldırılması öngörülüyor. Söz konusu anlaşmanın tarafların onayından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

Anlaşmada, malların serbest dolaşımı, gümrük ve vergilendirme alanlarında işbirliği ve ticari savunma araçlarına ilişkin hükümlere yer veriliyor. Anlaşmanın AB’ye, Doğu Afrika Topluluğu ile Gümrük Birliği kapsamında daha kapsamlı işbirliği sunması ve etkin bir iç pazar oluşturma çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanırken, Doğu Afrika Topluluğu’nun da kendi ürünlerinin AB pazarına erişimini kolaylaştırması öngörülüyor.

2013 yılında, AB ve Doğu Afrika Topluluğu arasındaki ikili ticaret hacmi 5,8 milyar avro değerine ulaşmış durumda. AB, bu ülkelerden öncelikli olarak kahve, çay, kesme çiçekler, tütün, balık ve sebze ithal etmekte.