İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 EKİM 2014

VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASININ BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile vize serbestliğine ilişkin yol haritasının Birinci Değerlendirme Raporu’nu, 20 Ekim 2014 tarihinde kamuoyuna açıkladı.  Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması’nın ardından resmiyet kazanan Türk vatandaşları için vize serbestliği diyaloğunda kritik ilk dönemeç bu sayede alınmış oldu. Rapor, Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin en kısa sürede sağlanabilmesi yönündeki çalışmalarda ilerleme kaydedildiğine işaret ediyor. 

Hatırlanacağı üzere, 10 yıla yakın süren müzakerelerin ardından Şubat 2011 tarihinde taraflarca paraflanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşma, Mart 2014 tarihinde AP, Haziran 2014 tarihinde ise TBMM tarafından onaylandı.  Anlaşmanın imzalanması ile birlikte Türk vatandaşlarına vize serbestliğine yönelik yol haritası resmiyet kazandı.

Komisyon’un AP ve AB Konseyi’ne tavsiye niteliği taşıyan ve 40 sayfadan oluşan Birinci Değerlendirme Raporu, Belge Güvenliği, Göç Yönetimi, Kamu Düzeni ve Güvenliği, Temel Haklar ile Geri Kabul başlıklarını taşıyan beş ayrı bölümden oluşuyor. Söz konusu bölümlerde yer alan 72 ayrı kriterde, Aralık 2013 tarihinde başlatılan diyalog sürecinden bugüne Türkiye tarafından söz konusu teknik kriterlerin karşılanması yönünde atılan adımlar değerlendiriliyor ve  kriterlere uyumun artırılmasına yönelik olarak hedef odaklı politika önerilerinde bulunuluyor.

Avrupa Komisyonu, raporda, kriterlerin Türkiye tarafından karşılanma seviyesini somut bir şekilde ortaya koyuyor. Genel itibariyle değerlendirildiğinde, Türkiye’nin 5 bölümde yer alan 72 kriterden 22 kriteri karşıladığı veya karşılamaya yakın olduğu, 40 kriterin bir  bölümünün karşılandığı, 10 kriterin ise karşılanmadığı görülüyor. Bu çerçeveden bakıldığında, Türkiye’nin 72 kriterden 62’sinde yol haritası kriterleri ile belli seviyelerde uyumu yakaladığı anlaşılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye'nin vize serbestisi yol haritasında belirlenen kriterleri karşılama konusunda etkili bir çaba gösterdiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise raporda yer alan hususların Türkiye tarafından dikkatle not edildiğini ve raporlama sürecinin önümüzdeki dönem devam edeceğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç ayrıca, vatandaşlara en kısa sürede vize muafiyeti sağlanabilmesini temin etmek amacıyla İçişleri, AB, Adalet Bakanlıkları dâhil olmak üzere ilgili tüm kurumların yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve Türkiye’nin AB’nin Vize Serbestisi Diyaloğu sürecini adil ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ele alması yönündeki beklentisini yineledi.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan, Türkiye ile vize serbestliğine ilişkin yol haritasının Birinci Değerlendirme Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan, Türkiye ile vize serbestliğine ilişkin yol haritasının Birinci Değerlendirme Raporu’nun, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz tarafından hazırlanan ayrıntılı analizine buradan ulaşabilirsiniz.