İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 EKİM 2014

AB ve Singapur STA görüşmeleri tamamlandı

Eylül 2013’te AB ve Singapur arasında kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması (STA) metni parafe edilmiş, ancak söz konusu anlaşma metnine yatırımların korunmasına ilişkin bölüm dâhil edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında yatırımlara ilişkin görüşmelerin de tamamlandığı açıklandı. Anlaşmanın yatırımların korunmasıyla ilgili bölümünde, yabancı yatırımcılar için istikrarlı ve âdil bir yatırım ortamı oluşturulması hedeflendiği belirtildi. Bununla birlikte kamu çıkarına olan düzenlemelerin getirilme hakkının, tarafların hükümetlerine bırakıldığı açıklandı.

AB ve Singapur arasında STA’nın yürürlüğe girmesi için, metnin AB üyesi ülkeler ve AP tarafından onaylanması gerekiyor. Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel de Gucht, bu anlaşmanın özellikle AB’nin hâlihazırda müzakere yürüttüğü Vietnam, Malezya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkeleri için bir model teşkil edebileceğini belirtti.