İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-26 EKİM 2014

AB’den insan kaçakçılığının önlenmesi için yeni adım

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström tarafından açıklanan İnsan Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Raporda 2010-2012 yılları arasında 30.146 insan ticareti vakası meydana geldiği ve bunların üçte birinin AB pasaportu taşıyan vatandaşlar olduğu belirtildi. Aynı dönemde AB çapında insan tacirlerine yönelik 8.551 soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Raporda öne çıkan diğer önemli veriler ise insan ticareti mağdurlarının 1.000 tanesinin seks işçisi olarak çalıştırılan çocuklar ve mağdurların yüzde 80’inin kadın olması.

Malström Üye Devletlere bu alandaki sorumluluklarını hatırlatarak, 2011 AB İnsan Ticareti ile Mücadele Yönergesi’ni uygulamaya geçirmeyen son iki ülke olan Belçika ve Almanya’ya Yönergeyi uygulamaya geçirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Komisyon, 18 Ekim AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü’nde üç ayrı belgeden oluşan bir paket yayımladı. Yeni paket, insan ticareti ile ilgili 2012-2016 AB Stratejisi’nin uygulanmasına ilişkin orta vadeli bir rapor içeriyor. Yeni pakette bu zamana kadar hazırlanan kılavuzlar, en iyi uygulamalar ve projeler gibi bu alanda atılan somut adımların bir listesine ve ilerleyen dönemlerde neler yapılabileceğine dair planlara yer veriliyor.