İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EKİM-2 KASIM 2014

AB’YE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANININ İLK AŞAMASI AÇIKLANDI

Türkiye’nin yeni AB Stratejisi doğrultusunda hazırlanan, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın ilk aşaması, AB Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından 30 Ekim tarihinde Ankara’da açıklandı. Bilindiği üzere Türkiye’nin AB Stratejisi’nin hayata geçirilmesi için öngörülen yol haritasını “Ulusal Eylem Planı” ve “AB iletişim Stratejisi”’ oluşturuyor. AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı iki aşamadan oluşuyor. 1’inci aşamada, Kasım 2014 ile Haziran 2015 arasındaki dönemde AB müktesebatıyla uyumlaştırılması öngörülen mevzuat ve kurumsal yapılanmaya dair öncelikler yer alıyor. Bozkır, Eylem Planının 1’inci aşamasında, her bir müzakere faslı altında hangi kanunların ve hangi ikincil düzenlemelerin çıkacağının açık bir şekilde ortaya koyulduğunu belirtti.  Öte yandan, AB Bakanı Bozkır’ın ifade ettiği üzere, 2015-2019 dönemini kapsayan ikinci aşama, Kasım ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Eylem Planı’nda yer alan düzenlemelerin önemli bir bölümünün TBMM’ye sevk edildiğini ifade etti ve kalan bölümünün de hazırlanıp sunulacağını ekledi. Bozkır bu noktada, AB mevzuatına uyum sürecinde yasal düzenlemelerin hazırlanmasına bir disiplin getireceklerini önemle vurguladı. Düzenleme yapılması ihtiyacı duyulan her konuda, AB standartlarının dikkate alınacağının altını çizdi.

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın 1’inci aşaması kapsamında 36 kanun, 142 ikincil mevzuat ve 39 kurumsal yapılanma çalışmasının kabul edilmesi planlanıyor. Müzakere sürecinde üzerinde en çok tartışılan fasıllar arasında yer alan 23’üncü ve 24’üncü fasıllar açısından büyük öneme sahip kanunların da Eylem Planı’nın 1’inci aşaması kapsamında kabul edilmesi hedefleniyor. AB Bakanı Bozkır, yeni mevzuat çıkarmanın yeterli olmadığını, daha fazla önem arz eden hususun mevzuatın uygulanması olduğunu, konuşmasında önemle vurguladı.