İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EKİM-2 KASIM 2014

AB ve Japonya arasında STA müzakerelerinin yedinci turu tamamlandı

AB ve Japonya arasındaki STA müzakerelerinin yedinci turu Ekim ayında Brüksel’de gerçekleştirildi. Yedinci tur müzakerelerinde gümrük vergileri, ticarette teknik engeller, hizmet ticareti, rekabet ve yatırımlara ilişkin kurallar, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi hususlar üzerine görüşüldü.

Altıncı turda olduğu gibi bu turda da Avrupalı ve Japon müzakereciler, karşılıklı olarak gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve kamu ihalelerine erişiminin sağlanmasına yönelik alınabilecek önlemleri değerlendirdiler. Görüşmelerde ayrıca, başta coğrafi işaretler olmak üzere menşe kuralları ele alındı. Müzakerelerin bir sonraki turunun Aralık ayında Brüksel’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.