İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EKİM-2 KASIM 2014

Adriyatik ve İyonya Denizi Makro-Bölgesi AB liderleri tarafından onaylandı

Adriyatik ve İyonya Denizi Makro-Bölgesi Stratejisi AB devlet ve hükümet başkanları tarafından onaylandı. Yaklaşık nüfusu 70 milyon olan Adriyatik ve İyonya Denizi Makro-Bölgesi Hırvatistan, İtalya, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere dört AB üyesi ülke ve Arnavutluk, Bosna-Hersek,  Karadağ ve Sırbistan’ı kapsıyor. Bu strateji ile birlikte sekiz ülkenin ‘mavi büyüme’, bağlantı sağlayabilme (connectivity), çevre ve sürdürülebilir turizm alanlarındaki çalışmalarını ortak bir şekilde devam ettirmelerine karar verildi. Adriyatik ve İyonya Denizi Makro-Bölgesi Stratejisi, kapsam olarak daha sınırlı olsa da Tuna Nehri ve Baltık Denizi Makro-Bölgeleri stratejileri ile oldukça benzerlik taşıyor.

Halihazırda Komisyon’un Bölgesel Politikalardan Sorumlu Üyesi olarak görevine devam eden Johannes Hahn, AB Konseyi’nin Adriyatik ve İyonya Denizi Makro-Bölgesi Stratejisini onaylamasının, ortak problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu stratejinin bir bütün olarak Avrupa’nın refahına ve güvenliğine katkıda bulunacağının da altını çizen Hahn, paydaşlara ve ulusal yetkililere stratejinin gerçek çözümler üretebilmesi adına katkıda sağlamaları çağrısında bulundu.