İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 KASIM 2014

SONBAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORU AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, 2014 Sonbahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nu 4 Kasım 2014 tarihinde yayımladı. Avro Alanı krizinden sonra toparlanma sürecinin yavaş ilerlediği belirtilen raporda, bu yıl, AB ve Avro Alanı genelinde büyümenin zayıf olacağı tahmininde bulunuluyor. Büyümenin 2014’te AB’de yüzde 1,3, Avro Alanı’nda ise yüzde 0,8 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. 2015’te ise büyümenin, iç ve dış talebin artması beklentisiyle sınırlı bir artış kaydederek, AB ve Avro Alanı’nda sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,1 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor. 2016’da bankacılık sektörünün güçlenmesi ve gerçekleştirilen yapısal reformların sonuçlarını göstermesi bekleniyor.  Bununla birlikte, ekonomik faaliyetin hızlanması sonucu büyümenin AB’de yüzde 2, Avro Alanı’nda ise yüzde 1,7 olması öngörülüyor.

Mali koşullarda olumlu gelişmelere karşın ekonomik toparlanmanın 2015’te yavaş seyretmesi bekleniyor. Mevcut yüksek işsizlik, yüksek kamu borcu ve düşük kapasite kullanım oranları, ekonomik krizin etkilerinin aşamalı olarak azaldığını ortaya koyuyor. AMB’nin bankacılık sektörünü kapsamlı olarak ele almasının, sektörün gücüne ilişkin endişeleri azaltması ve iyileşen mali koşulların ekonomik faaliyetlerdeki artışı desteklemesi bekleniyor. 2016’da güçlenen iç ve dış talep ile uygun para politikası araçlarının uygulanmasının da büyümede artışı destekleyeceği öngörülüyor.

2014’te, üye ülkelerin büyüme oranlarının geniş bir aralıkta (GKRY yüzde -2,8; İrlanda yüzde 4,6) değişim göstermesi beklenirken önümüzdeki iki yılda bu farkın azalacağı öngörülüyor. 2015 ve 2016’da ise tüm üye ülkelerin pozitif büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

AB’nin ekonomik toparlanmasının diğer gelişmiş ekonomilere göre yavaş seyrettiği belirtilirken, özel sektör borcunun azalması ve mali yapının güç kazanması gibi olumlu gelişmelerin iç talebi artırması bekleniyor. Özel yatırımların, talep artış beklentileri ile birlikte kademeli olarak toparlanması öngörülüyor. 2015 ve 2016’da düşük emtia fiyatları ve işgücü piyasasının gelişmesiyle birlikte kişilerin harcanabilir gelirlerindeki artışın da etkisiyle özel tüketimin yükselmesi bekleniyor. Dünya ticaretinde kaydedilen hafif artışa rağmen, gelecek yıllarda ihracatın, büyümeye katkısının sınırlı düzeyde olacağı tahmin ediliyor. 

İşgücü piyasası koşullarına bakıldığında, işsizlik oranlarında hafif bir düşüş olduğu görülüyor. Ekonomik büyümenin hız kazanması sonucu, işgücü piyasalarında gelişme kaydedilmesinin ancak 2015 sonunda gerçekleşecek. İşsizlik oranının ise 2016’da AB’de yüzde 9,5’e ve Avro Alanı’nda yüzde 10,8’e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Komisyon Raporu’nda enflasyon oranındaki düşme eğiliminin, düşük emtia fiyatları ve ekonomik durgunluğun etkisiyle 2014’te devam ettiği belirtiliyor. Ekonomik faaliyetin giderek hız kazanması ve ücretlerin artmasıyla birlikte, avronun değer kaybetmesinin de etkisiyle enflasyonda artış öngörülüyor.  Bu kapsamda, önümüzdeki üç yıl içinde enflasyon oranlarında beklenen artış miktarları şu şekilde:

Yıl

AB Geneli

Avro Alanı

2014

%0,6

%0,5

2015

 %1

%0,8

2016

%1,6

%1,5

Raporda bütçe açığında azalmanın devam edeceği öngörülüyor. Bütçe açığının GSYİH’ye oranının bu yıl, AB ve Avro Alanı’nda azalma eğilimini sürdürmesi ve AB’de yüzde 3 ve Avro Alanı’nda yüzde 2,6’ya inmesi bekleniyor. Raporda ayrıca, bütçe açığının, güçlenen ekonomik faaliyetle birlikte önümüzdeki iki yıl boyunca azalacağı öngörüsünde bulunuluyor. AB ve Avro Alanı’nda kamu borcunun ise GSYİH’ye oranının gelecek yıl sırasıyla yüzde 88,3 ve yüzde 94,8’e yükselmesi bekleniyor.

Kaydedilmesi beklenen olumlu gelişmelere karşın jeopolitik gerilimler, finansal piyasalardaki kırılganlık ve yapısal reformların henüz tamamlanmamış olması gibi etkenlerden dolayı büyümenin azalması riskinin halen mevcut bulunduğuna işaret edilirken, enflasyonun dengeli bir seyir izlediği ifade ediliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrüklerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Rapora ilişkin yaptığı açıklamada, AB ekonomisinin karşılaştığı sorunlara tek bir cevabın bulunmadığını belirtti. Üye ülkelerin, güven sağlayan mali politikalar, güçlü yapısal reformlar ile kamu ve özel sektörde daha fazla yatırım sağlanması olmak üzere üç alanda reformlar gerçekleştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Moscovici büyüme ve istihdamda artış sağlanması için AB düzeyinde ve üye ülkelerde gerekenlerin yapılmasının önemine işaret etti.

Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Büyüme, Yatırımlar ve Rekabet Gücünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen de Rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomik büyüme ve istihdam artışının henüz yeterli hızda gerçekleşmediğini; ancak, bütün mevcut araçların ve kaynakların daha fazla istihdam ve büyüme sağlanması için kullanılacağını ifade etti.