İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 KASIM 2014

EKONOMİDE YAPISAL DÖNÜŞÜM PAKETİ AÇIKLANDI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, ekonominin orta vadeli yol haritası olma niteliğini taşıyan Yapısal Dönüşüm Paketi, 6 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da açıkladı. Bu dönüşüm programı ile birlikte, 2018 sonuna kadar GSYİH’nin 1,3 trilyon dolara yükseltilmesi, cari açığın yüzde 5,2’ye,  işsizlik oranının ise yüzde 7’ye indirilmesi hedefleniyor.

Başbakan Prof. Dr. Davutoğlu’nun, Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal dönüşüm hamlesi olarak tanıttığı dönüşüm paketi, beş ana başlıkta hedefler içeriyor: siyasal istikrar, nitelikli insan kaynağı, üretim teknolojilerinde değişim ve Ar-Ge’ye ağırlık veren reformlar, finans sektörü ile reel sektörün birbirini desteklemesi, dünya ekonomisi ile entegrasyon. Başbakan Davutoğlu, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan bu program çerçevesinde, beş temel alandaki hedefleri gerçekleştirmek için yirmi beş alanda 1,350 eylem planı öngörüldüğünü ifade etti.

6 Kasım 2014 tarihinde açıklanan dokuz program, reel sektöre ilişkin 417 eylem planını içeriyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak olan sekiz programın, makroekonomik adımları; son sekiz programın ise insan odaklı dönüşümlere ilişkin eylem planlarını içereceği ifade edildi.

Başbakan Prof. Dr. Davutoğlu’nun açıkladığı, reel sektöre ilişkin 417 eylem planını içeren dokuz program şunlar:

  • İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
  • Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
  • Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı
  • Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
  • Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
  • Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
  • Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
  • Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
  • Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı