İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 KASIM 2014

İKV’den Üç Yeni Değerlendirme Notu

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses tarafından geçtiğimiz hafta, uzmanlık alanlarındaki konuları ele aldıkları üç adet değerlendirme notu yayımlandı.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas tarafından hazırlanan “Juncker Komisyonu Göreve Başlarken: Türkiye bir 5 Yıl Daha Kaybetmeyi Göze Alabilir mi?” (No:99) başlıklı değerlendirme notunda, Juncker Komisyonu’nun öncelikleri ve Türkiye’ye yönelik yaklaşımı üzerinde durulmakta ve bu dönemde Türkiye’nin yapması gerekenler değerlendirilmektedir.

İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses tarafından kaleme alınan “AB ve Japonya Serbest Ticaret Anlaşması’na Doğru” (No:98) başlıklı değerlendirme notunda, AB ve Japonya arasındaki ticari ilişkiler tarihsel bir perspektifte ele alınmakta ve AB ile Japonya arasında sürmekte olan STA müzakerelerine ilişkin yol haritası incelenmektedir.

İKV Kıdemli Uzmanı Selen Akses’in hazırladığı “Türkiye’deki İş Ortamı Nasıl Değerlendirilmelidir?” (No:97) başlıklı değerlendirme notunda ise, 29 Ekim 2014 tarihinde Dünya Bankası tarafından yayımlanan 2015 İş Yapma Endeksi verileri analiz edilmiştir. 1 Haziran 2013 ile 1 Haziran 2014 tarihleri arasındaki dönemde iş ortamının incelendiği Endeks’te ortaya konulduğu üzere;  AB üye devletler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin de yer aldığı sıralamada Türkiye 55’inci olmuştur. Değerlendirme notunda ayrıca, Türkiye’deki iş yapma koşullarına ilişkin genel tablo ile AB üye devletlerin performansı karşılaştırılmıştır.

Kasım ayının ilk haftasında yayımlanan değerlendirme notlarına ve İKV kadrosu tarafından hazırlanmış olan bütün değerlendirme notlarına buradan ulaşılabilir.