İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-9 KASIM 2014

AB Konseyi’nde nitelikli çoğunluk oylamasında yeni uygulamaya geçildi

Ekim 2007’de gerçekleşen Lizbon Zirvesi’nde kabul edilen Lizbon Antlaşması uyarınca, 1 Kasım 2014 tarihi itibariyle AB Konseyi’nde nitelikli çoğunluk oylanmasında yeni kurallar uygulanmaya başladı. “Çifte çoğunluk” (double majority) adı verilen bu yeni sistem çerçevesinde, nitelikli çoğunluğun hesaplanmasında ülkelerin nüfusları da dikkat alınıyor. Şöyle ki, Avrupa Komisyonu ya da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin sunduğu bir önerinin kabul edilmesi için AB üyesi ülkelerin en az yüzde 55’i (28 üye devletten 15’i) ve AB nüfusunun en az yüzde 65’i (2014 yılında yaklaşık 328,6 milyon) tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun ya da AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin dışında getirilen bir önerinin kabul edilmesi için ise,  AB üyesi devletlerin en az yüzde 72’si (28 üye devletten 21’i) ve AB nüfusunun en az yüzde 65’i tarafından desteklenmesi şartı yer alıyor. Buna karşın, engelleyici azınlığın (blocking minority) oluşması için öneriye karşı çıkan en az dört üye devlet bulunması gerekiyor. Bu yeni kurallara geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla eklenen geçici hüküm ile 1 Kasım 2014 ila 31 Mart 2017 tarihlerinde bir üye devletin talebi üzerine mevcut sistem uygulanabilecek. Ancak, 31 Mart 2017 tarihinden itibaren çifte çoğunluk sistemi zorunlu hale gelecek.