İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2014

G-20 ÜLKELERİNİN UYGULADIĞI KORUYUCU ÖNLEMLER ARTTI

DTÖ, OECD ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın ortak raporunda, Kasım 2013’ten bu yana G-20 ülkeleri tarafından uygulanan koruyucu önlem sayısının yüzde 12 oranında bir artış kaydettiği belirtildi. 2014 yılı içerisinde, G-20 ülkeleri tarafından toplam 215 yeni önlemin uygulamaya koyulduğu, böylece uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin sayısının 962’ye ulaştığı tespit edildi. Buna ek olarak raporda, ihracat ve ithalat rakamlarını etkileyecek önlemlere de başvurulduğu belirtildi. G-20 ülkeleri tarafından en çok uygulanan önlemlerin başında koruyucu önlemler geliyor.

Küresel ekonomik krizden bu yana, G-20 ülkeleri tarafından uygulamaya koyulan ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sayısında artış gözlemlenirken, toplam 1.244 koruyucu önlemden sadece 282’sinin kaldırıldığı belirtildi. Bu olumsuz tabloya rağmen, kriz sonrasında G-20 ülkelerinin tahmin edilenden daha az bir koruyucu yaklaşım sergilediği dikkat çekiyor. Bu noktadaki en belirleyici faktörlerden birinin de çok taraflı ticaret sistemi olduğu düşünülüyor. Raporda, diğer ticareti kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılması ve çok taraflı ticaretin daha da serbestleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Raporla beraber DTÖ, küresel ticaret büyüme oranına ilişkin yaptığı tahminlerini de revize ettiğini açıkladı. Bu çerçevede, 2014 yılında küresel ticaretin yüzde 4,7 yerine 3,1; 2015 yılında ise yüzde 4 oranında büyümesi bekleniyor.

Söz konusu rapora buradan ulaşılabilir.