İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2014

AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Üye Devletleri Tarım ve Balıkçılık Bakanları, 10 Kasım 2014 tarihinde Brüksel’de bir araya geldi. Toplantıda, avlanma kotaları, 2015 yılı için geçerli olacak Ortak Tarım Politikası’ndaki (OTP) bütçe kesintileri, OTP çerçevesinde genç çiftçilerin değerlendirilmesi ve Rusya’nın AB tarım ürünlerine uyguladığı ambargonun etkileri görüşüldü.

Balıkçılık

Bakanlar, 2015-2016 yıllarında geçerli olacak, derin deniz stoklarının avlanma haklarına ilişkin siyasi uzlaşıya vardı. Aralarında köpekbalıkları gibi türlerin de bulunduğu derin denizlerde yaşayan balıklar için toplam avlanma hakları ve kotalarıın belirlendiği uzlaşının, bir sonraki Konsey toplantısında kabul edilerek 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulamaya koyulması bekleniyor.

OTP Bütçesi

Komisyon’un görüşü üzerine, Avrupa Tarımsal Garanti Fonu’nun  (European Agricultural Guarantee Fund-  EAGF) finansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.  Komisyon 2015 bütçe taslağında, bazı tarımsal harcamalarda kesinti yapılmasını önermişti. Bu öneriye göre taahhütlerin 448,5 milyon avro azaltılması ve Sürdürülebilir Büyüme başlığından 397 milyon avronun başka bir alana aktarılması öngörülüyor. Bakanların büyük kısmı olası kesintilerin sonuçları hakkındaki endişelerini dile getirirken, 22 üye ülkenin Tarım ve Balıkçılık Bakanları kesintilerin yol açacağı sonuçlara ilişkin ortak bir bildiriye imza attı. Söz konusu bildiri, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (Economic and Financial Affairs Council - ECOFIN) Başkanı’na sunulacak.

Genç Çiftçiler

Konsey, yeni OTP kapsamında genç çiftçilerin karşılaştığı sorunları ele aldı. Bakanlar, toplantıda genç çiftçilerin, finansmana, üretim çeşitliliğine, bilgi ve yenilikçiliğe erişiminin zorluklarını ortaya koyan bir belge üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya

Toplantıda Rusya’nın AB’nin tarım ürünlerine uyguladığı ambargo nedeniyle olumsuz etkilenen şeftali ve nektarin sektörünün desteklenmesine ilişkin tedbirler alınması yönünde görüş belirtildi.  Bilindiği gibi benzer tedbirler daha önce süt ve süt ürünleri sektörü için de uygulamaya koyulmuştu.

Diğer Konular

Bakanlar ayrıca; organik üretim konusunda ortak bir deklarasyon yayımlanması, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu’nun (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) alan adlarına ilişkin değerlendirmelerine, AB düzeyinde bal arısının korunmasına, mısır üretiminde bazı zararlılara karşı önlemlere ilişkin konuları da ele aldı. Bununla birlikte, 2015 yılı Baltık Denizi'nde bazı balık stokları için avlanma olanakları ve rekabet ihlalleri nedeniyle mağdur edilenlerin zararlarının karşılanmasına ilişkin yeni kurallar kabul edildi. Son olarak da bireysel yatırımcılar için piyasa şeffaflığını iyileştirmeyi amaçlayan bir düzenleme, Konsey’de tartışılmadan kabul edildi.