İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 KASIM 2014

ABAD ‘sosyal yardım turizmini’ sınırlayan bir karar aldı

ABAD 11 Kasım 2014 tarihinde aldığı kararda, Almanya’dan sosyal yardım talebinde bulunan Romanya vatandaşının talebinin Alman yetkililer tarafından reddedilmesini uygun buldu. AB üyesi ülkeler için emsal oluşturacak bu karar, ev sahibi AB ülkelerinin, serbest dolaşım hakkını sadece başka bir devletin sosyal yardımlarından faydalanmak için kullanan kişilere sosyal yardım sağlamak zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Söz konusu kararda ABAD, sosyal yardımlardan yararlanmak için başka bir AB ülkesine göç eden ve ekonomik olarak aktif olmayan AB vatandaşlarının, bazı sosyal yardımlardan faydalanamayacağına hükmetti. Seyahat özgürlüğünün serbest dolaşım hakkıyla ilgili olduğuna dikkat çeken ABAD, karara gerekçe olarak söz konusunu kişinin iş aramamasını ve Almanya'da ikamet edebilmek için gereken şartları yerine getirmemesini gösterdi.

‘Sosyal yardım turizmi’ konusunda ABAD’ın aldığı bu karar, AB’de devam eden serbest dolaşım ve sosyal yardımlardan yararlanmaya getirilen sınırlamalara ilişkin tartışmalar açısından oldukça büyük önem taşıyor. Özellikle İngiltere başka bir AB üye ülkesinde çalışma hakkının, koşulsuz bir hak olmaması ve sosyal yardımlara sınırlama getirilmesi gerektiğini savunuyor. 

Öte yandan, 2013 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir çalışmada, AB içinde sosyal yardım turizminin suistimal edildiği yönünde yeterli veri olmadığı kaydedilmişti. Söz konusu çalışmada, birçok AB ülkesinde sosyal yardımlardan yararlanan göçmenlerin oranının yüzde 5 ile sınırlı kaldığı ve bu göçmenlerin yararlandıkları yardımlardan daha fazla vergi ödemeleri nedeniyle, ev sahibi ülkelere net mali katkı sağladıkları sonucuna varılmıştı.