İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2014

AB’YE KARŞI UYGULANAN KORUYUCU ÖNLEMLER ARTTI

Küresel ekonomik krizin başladığı 2008 yılından bu yana Avrupa Komisyonu, AB’nin 31 ticaret ortağının uygulamakta olduğu ticareti kısıtlayıcı önlemlere ilişkin düzenli olarak raporlar hazırlıyor. Söz konusu raporlar, G-20 üyesi ülkelerin yanı sıra Cezayir, Beyaz Rusya, Ekvator, Filipin, Hong Kong, İsviçre, Kazakistan,  Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Paraguay, Tayland, Tayvan, Ukrayna ve Vietnam’ın oluşturduğu 31 ticaret ortağını kapsıyor.

Avrupa Komisyonu’nun, 17 Kasım 2014 tarihinde yayımladığı 11’inci raporda, 1 Haziran 2013 ve 30 Haziran 2014 arası dönemde, AB’nin ticaret ortaklarının 170 yeni  ticareti kısıtlayıcı önlemi uygulamaya başladığı tespit edildi. Bu dönemde, Ekim 2008’den bu yana uygulanmakta olan önlemlerden sadece 12’si kaldırıldı. Böylelikle, küresel krizin başladığı Ekim 2008’ten bu yana, söz konusu ticaret ortaklarının AB’ye karşı uyguladıkları, toplamda sayısı 858’e ulaşan koruyucu önlemlerin 109’unun uygulanmasına son verdiği tespit edildi.  Raporda Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz aylarda önlemlerin sayısındaki artışa ilişkin endişelerini de dile getirdi.

Bu kısıtlayıcı önlemlerin yaklaşık yüzde 50’si Rusya (toplam 32 önlem), Çin (23), Hindistan (16) ve Endonezya (14) tarafından uygulanıyor. Arjantin, ABD, Mısır, Güney Afrika ve Türkiye tarafından bu dönem içerisinde altı kısıtlayıcı önlem uygulanmaya başlandı. Kısıtlayıcı önlemler daha yüksek gümrük tarifeleri, ithalata yönelik yeni lisans uygulamaları ve asgari taşıma ücretleri gibi düzenlemeleri içeriyor

Söz konusu rapora buradan ulaşılabilir.