İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 KASIM 2014

G-20’nin enerjide işbirliği ilkeleri belirlendi

G-20 Zirvesi’nin sonuç bildirisinde liderler, enerji konusunda işbirliğini artırıcı bir dizi ilke üzerinde anlaştı. Buna göre liderler tarafından onaylanan “Enerji İşbirliğinde G-20 İlkeleri” çerçevesinde, küresel boyutta enerjiye erişim olanaklarının arttırılması, uluslararası enerji kurumlarının daha kapsamlı hale getirilmesi, daha şeffaf, rekabetçi ve istikrarlı enerji pazarlarının oluşturulması, güçlü diyalog ve işbirliğine dayalı enerji güvenliğinin sağlanması, ülkelerarası yüksek kaliteli veri sisteminin oluşturulması, gaz piyasalarının güçlendirilmesi, verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı destekleyici ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımları teşvik edici çalışmalara hız verilmesi konusunda ortam bir tutum beyan edildi.

Zirve’de onaylanan “G-20 Enerji Verimliliği Eylem Planı” belirtilen ilkelerin detaylı bir yansımasını içeriyor. Bununla birlikte Eylem Planı’nın işbirliği ayağının,  AB’nin de aralarında bulunduğu 16 üyeli Uluslararası Enerji Verimliliği Ortaklığı (IPEEC) tarafından yürütülmesi kararı alındı. Buna göre Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Enerji Forumu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, OECD ve OPEC gibi kurumlarla ortak çalışmalar organize edilecek. 2015 yılında ise G-20’nin Enerji Sürdürülebilirliği Çalışma Grubu (ESWG) tarafından bir değerlendirme raporu sunulmasına karar verildi.

Zirve'de BM nezdinde Aralık ayında Lima’da gerçekleştirilecek iklim değişikliğine yönelik konferans öncesinde, 2015 yılı ortasına kadar ulusal taahhütlerin açıklanması gerektiği mesajı da iletildi.