İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2014

JUNCKER, 315 MİLYAR AVROLUK YATIRIM PLANINI AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kamu borçlarını artırmadan AB ekonomisini canlandırmayı amaçlayan 315 milyar avroluk Avrupa için Yatırım Planı’nı açıkladı. 

26 Kasım 2014 tarihinde Strazburg’da AP Genel Kurulu’na hitap eden Juncker, yatırım atağı olarak tanımladığı Avrupa için Yatırım Planı’nın AB bütçesinin yeni yatırımları çekmek için harekete geçirilmesi yönünde AB tarihindeki en önemli çaba olduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu’nun tahminlerine göre, Yatırım Planı kapsamındaki önlemler ile önümüzdeki üç yıl içerisinde AB GSYİH’sine 330 milyar avro ila 410 milyar avro tutarında ek katkı sağlanması ve 1,3 milyon yeni iş yaratılması öngörülüyor. Juncker tarafından açıklanan Avrupa için Yatırım Planı, üç sütundan oluşuyor.

Birinci sütun kapsamında, AB bütçesinden ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından fonlanması planlanan Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’nun (European Fund for Strategic Investments – EFSI) oluşturulması öngörülüyor. Önümüzdeki üç yıl (2015-2017) içerisinde 315 milyar avroluk kaynağı harekete geçirmesi planlanan EFSI, AB bütçesinden 16 milyar avro, AYB’den ise 5 milyar avro tutarında destek alacak. 21 milyar avroluk EFSI’nin çarpan etkisinin ise 1’e 15 oranında olması öngörülüyor. Bir diğer deyişle, EFSI kapsamında kullanılacak kamuya ait her 1 avro, 15 avroluk yatırım yaratacak. EFSI kapsamında, uzun vadeli yatırımlar için çarpan etkisiyle 240 milyar avro, KOBİ’ler ve orta düzey sermayeli şirketler için ise 75 milyar avro yatırım sağlanması bekleniyor.

Kamu kaynaklarının oldukça sınırlı olduğu, buna karşılık finansal kurumların ve şirketlerin banka hesaplarında kullanıma hazır kaynakların bulunduğu dikkate alındığında, Yatırım Planı aracılığıyla düşük güven ve düşük yatırımlar arasındaki kısır döngünün kırılması hedefleniyor. Kamu ve özel sektör kaynaklarının akıllı bir şekilde harekete geçirilmesiyle, kamu kaynaklarından gelen her avronun, borca yol açmadan daha fazla özel yatırım çekmek için kullanılması hedefleniyor.

EFSI’nin en önemli önceliği ise, altyapıya yatırım olarak belirlendi. Bu kapsamda, genişbant ve enerji ağları, endüstri merkezlerindeki ulaşım altyapısı, yenilenebilir enerji projeleri, eğitim ve mesleki eğitim ile KOBİ’ler desteklenecek.

İkinci sütunda, yatırımları en çok ihtiyaç duyulan alanlara yönlendiren bir yardım programı ile desteleyecek, gerçekçi bir proje havuzu oluşturulması yer alıyor. Bu kapsamda, büyümeyi destekleyecek AB çapındaki projelerin gerekli teknik bilgiye sahip uzmanlar tarafından seçilmesi hedefleniyor. EFSI bünyesinde her projenin ticari ve toplumsal açılardan ve AB’ye sağlayacağı katma değer açısından değerlendirecek uzmanları bir arayan getiren bir Yatırım Komitesi kurulacak.

Avrupa Yatırım Planı’nın üçüncü sütunu ise, AB’yi yatırımcılar için daha cazip bir hale getirmek amacıyla aşırı bürokrasinin ve yatırımların önündeki yasal engellerin kaldırılması oluşturuyor.