İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2014

OECD AVRO ALANI’NDA DURGUNLUK RİSKİNE DİKKAT ÇEKİYOR

OECD 25 Kasım 2014 tarihinde yayımladığı Ekonomik Görünüm ( Econonomic Outlook) raporunda dünya ekonomisinin genel görünümünü değerlendirerek tahminlerde bulundu. Raporda, devam eden yüksek işsizlik ve üretim sorunu göz önüne alındığında hükümetlerin parasal, mali ve yapısal önlemlerle üretimi desteklemeleri gerektiğine işaret ediliyor. Küresel ekonominin düşük viteste gittiği, yatırımların ve ticaret artışlarının düşük seviyelerde bulunduğu ifade edilirken, sağlıklı bir ekonomik toparlanmanın henüz uzak olduğu kaydediliyor. Küresel büyümenin ise 2014’te yüzde 3,3’e, 2015’te yüzde 3,7’ye ve 2016’da 3,9’a ulaşacağı öngörülüyor.

OECD raporunda, Avro Alanı’nda durgunluk riski bulunduğu ve bunun dünyada diğer ekonomiler için risk oluşturduğu belirtilerek, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) ekonominin canlandırılmasına yönelik programlarını genişletmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Raporda aynı zamanda, AMB’den parasal genişleme kapsamında varlık alımı da dâhil olmak üzere para politikasını genişletici önlemler alınması tavsiye ediliyor. Talebin bazı ekonomilerde tahmin edildiği gibi artış göstermemesi halinde, Avro Alanı ve diğer bazı ekonomilerin sıkıntıya gireceği öngörülürken, Avro Alanı’nın, bu yıl yüzde 0,8 ve 2015’te yüzde 1 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuluyor.

Raporunun yazarı ve OECD’nin Baş Ekonomisti Catherine L. Mann rapora ilişkin yaptığı konuşmasında, büyüme için yoğun parasal desteğin önem taşıdığına dikkat çekti. OECD Genel Sekreteri Angel Gurriako ise, üye ülkelerin ekonomilerinin toparlanabilmesi için, bütçe açığının GSYİH’ye oranında referans değer olan yüzde 3 hedefine ulaşılması için daha uzun bir zamana ihtiyacın olduğunu belirtti.

Raporda belirtildiği üzere, AB’nin önde gelen iki üye ülkesi Fransa ve İtalya, mali kurallara uyum göstermekte sıkıntı yaşıyor. Avrupa Komisyonu, bütçe planlarında 2017’ye kadar yüzde 3 eşiğini yakalaması söz konusu olmayan Fransa’ya önümüzdeki günlerde yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını açıklayacak. Bununla birlikte OECD, Avro Alanı’nda kurtarma programı uygulanan ülkelerden övgüyle bahsetti ve bölgenin kırılgan ekonomilerinin cari fazla verdiklerini ve tükettiklerinden fazlasını ürettiklerini belirtti. 

AMB ise ekonomiyi canlandırmak amacıyla, uygun şartlarda banka kredileri sunmaya ve özel sektör tahvilleri satın almaya başladı. AMB Başkanı Mario Draghi parasal genişleme politikası kapsamında, daha önce Amerikan ve İngiliz Merkez Bankaları tarafından uygulanan devlet tahvilleri satın alma yöntemini kullanmaya başlayacakları sinyalini verdi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında başlayacak olan bu program, devlet borcu satın alımının, hükümetleri sorun yaşamaya iteceği için Almanya tarafından olumlu karşılanmıyor.