İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 KASIM 2014

İKV’den Yeni Yayınlar

İKV İngilizce Bülten: “IKV Monthly” 

“IKV Monthly” adıyla yayımlanan İKV İngilizce Bülteni, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan önemli gelişmeler, Türkiye gündeminde yer alan güncel konular, resmi ziyaretler ve İKV faaliyetleri (konferanslar, yayımlar, görüşmeler) hakkında özellikle yabancı okuyucularını bilgilendirmeyi amaçlıyor. İKV’nin İngilizce Bülteni ayrıca, “In Focus” başlığı altında hazırlanan ayrı bir dosya ile Türkiye-AB gündemindeki önemli konulara ışık tutuyor. 

İKV’nin İngilizce Bülteni’ne buradan ulaşılabilir.

“İlerlemenin Matematiği: Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarına Farklı Bir Bakış” İsimli Çalışmanın İngilizcesi Yayımlandı

İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz tarafından hazırlanan ve Kasım ayının ilk haftalarında yayımlanan “İlerlemenin Matematiği: Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarına Farklı Bir Bakış” başlığını taşıyan çalışmanın Dr. Zeynep Özkurt tarafından hazırlanan İngilizce çevirisi yayımlandı.

“Mathematics of Progress: A Different Look at the European Commission’s Turkey Progress Reports” isimli çalışma ile İKV, günümüze dek Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmış ve sayısı 17’yi bulan Türkiye ilerleme raporlarının ayrıntılı bir analizini yalnızca yurtiçindeki değil yurtdışındaki paydaşlarına da sunuyor. Böylece, Komisyon’un bir yıl boyunca büyük çabalar sarf ederek hazırladığı, Türkiye’de ise her yıl giderek azalan bir heyecanla beklenen ilerleme raporlarının, Türkiye’nin AB üyelik sürecine daha somut ve görünür katkılar yapabilmesi için rapora ilişkin önerilerin yabancı okuyuculara da ulaşması sağlanıyor.

“Mathematics of Progress: A Different Look at the European Commission’s Turkey Progress Reports” başlığını taşıyan çalışmaya buradan ulaşılabilir.

İKV’den Yeni Değerlendirme Notları

İKV Uzman Yardımcısı Deniz Servantie tarafından hazırlanan “Geçmişten Geleceğe AB Ulaştırma Politikası” (No: 101) başlıklı değerlendirme notunda, AB Ulaştırma Politikası’nın temel ilkeleri, tarihsel gelişimi ve geleceği ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.

İKV Uzman Yardımcısı Derya Kap tarafından hazırlanan “Avrupa Perspektifinden Türkiye’de Zorunlu Din Dersi Uygulaması” (No: 102) başlıklı değerlendirme notunda, Türkiye’de zorunlu din dersinin tarihçesi, bu konuda AİHM’in yorumu, AB ülkelerindeki uygulamalar ve bu uygulamaların geleceği ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Söz konusu değerlendirme notuna buradan ulaşılabilir.