İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2014

AB’YE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI’NIN İKİNCİ AŞAMASI AÇIKLANDI

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın İkinci Aşaması 1 Aralık 2014 tarihinde AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından açıklandı.

Eylül ayında açıklanan Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi kapsamında hazırlanan ve Kasım 2014-Haziran 2015 dönemini kapsayan söz konusu eylem planının birinci aşaması, 30 Ekim 2014 tarihinde AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. 2015-2019 dönemini kapsayan planın ikinci aşaması, tüm müzakere başlıklarında AB standartlarına uyum çalışmalarını içeren birincil ve ikincil mevzuat, kurumsal yapılanma ve diğer ilgili çalışmaları içeriyor. Eylem planında ayrıca, çıkarılacak düzenlemelerin AB mevzuatındaki karşılığı, amacı, mevcut durumu, sorumlu kurum ve yayımlanma tarihi konusunda ayrıntılı bilgi aktarılıyor.

Aynı tarihte yayımlanan basın duyurusunda Bakan Bozkır, Mayıs ayındaki AP seçimlerden sonra yeni bir yönetimin başa geldiği AB’ye yönelik olarak Türkiye’de “yeni ve yapıcı” bir söylemin benimsendiğini açıkladı. Bozkır, bu bağlamda gerçekleştirilen Brüksel gezilerinin ve Komisyon üyeleri ile görüşmelerin, Türkiye’nin beklentilerinin yansıtılması açısından önemli olduğunu aktardı. Bakan Bozkır öte yandan, 2015 yılında AB Konseyi Dönem Başkanlığını sırasıyla devralacak olan Letonya ve Lüksemburg’a yapılan ziyaretlerin oldukça önemli olduğunu hatırlattı.

Türk halkının yaşam standartlarını yükselten tüm düzenlemelere kararlılıkla devam edileceğini ifade eden Bozkır, eylem planının ikinci aşamasının bu kararlılığın teminatı olduğunu vurguladı. 2015-2019 dönemini kapsayan ikinci aşamada, 53 kanun, 246 ikincil mevzuat ve 136 kurumsal yapılanma çalışmasının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Bakan Bozkır ayrıca Ulusal Eylem Planı’nın ikinci aşamasını, “Türkiye’de siyasi reformların ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesine yönelik bir yol haritası” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin AB standartlarına ulaşmasını AB üyelik sürecinin en önemli unsuru olarak açıklayan Bakan Bozkır, “siyasi engellerin ve zaman kaybının sürdürülmemesi” koşuluna bağlı olarak, fasılların açılıp kapanması noktasında eylem planlarının önemli bir araç olduğunu vurguladı.

AB üyeliğinin kalıcı ve stratejik bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirten Bozkır, özellikle halkın katılımı ve katkısıyla, AB’ye katılım sürecinin tamamlanabileceğini sözlerine ekledi. Bakan Bozkır açıklamasında ayrıca, bundan sonraki dönemlerde, “istikrarlı bir büyüme modeli yanında küresel ölçekte rekabet gücü yüksek” bir Türkiye’nin yaratılması temelindeki çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi. 

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın İkinci Aşamasına buradan ulaşılabilir.