İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2014

YENİ YARGI PAKETİ YASALAŞTI

Kamuoyunda "yargı paketi" olarak bilinen “Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi, 2 Aralık 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun, polise “kuvvetli şüphe” yerine “makul şüphe” durumunda arama yetkisi verilmesi, Danıştay ve Yargıtay'da üye ve daire sayısı artışı, hâkim ve savcı maaşlarında artış ile 4 bin hâkim adayı alınması gibi maddeler içeriyor.

Kanun ile getirilen ve kamuoyunda çokça tartışılan en önemli düzenleme, şüphelilerin ya da sanıkların ev ve işyerlerinde arama yapılabilmesi için “somut delile dayalı kuvvetli şüphe” yerine “makul şüphe” ölçütünün yeterli sayılacak olması.

Yeni yargı paketinin içerdiği diğer bazı önemli düzenlemeler şunlar:

-“Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” kapsamında taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma yetkileri genişletildi.

-“Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” kapsamında “somut delile dayalı” şartı aranmaksızın dinleme ve teknik takip yapılabilecek; aynı zamanda gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek.

-“Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ile “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” kapsamında polisin yetkisi artırılacak.

-Şüpheli ve sanıkların dinlenmesi kararı tek bir hâkim kararıyla yapılacak. Ayrıca dinleme gerekçeleri arasına “devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar” da eklenerek, dinlemelerin kapsamı genişletilecek.

-Avukatların kasten öldürme, uyuşturucu ve devlete karşı işlenen suçlarda dosyaya erişimleri kısıtlanabilecek. Bu tür katalog suçlarda avukatlar hâkim kararıyla dosyaya ulaşabilecek.

-Danıştay ve Yargıtay’ın yapısı değişecek. Danıştay’da daire sayısı 15'ten 17'ye, Yargıtay’ın daire sayısı ise 38’den 46’ya çıkacak. Bu sayede, Yargıtay’a 129, Danıştay’a 39 yeni üye kadrosu verilecek.

-Örgütlü suçlarda bir ilde sulh ceza hâkimlerinin verdiği karar, başka bir ilde tekrar hâkim kararı alınmasına gerek olmadan uygulanacak.

-Avukatlar mesleklerinde 3 yıl çalıştıktan sonra hâkim ve savcı olabilmek için kendileri için düzenlenen sınava giriş hakkı kazanabilecek.