İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2014

İKV’den AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın 2. Aşamasına İlişkin Açıklama

AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan Bozkır tarafından açıklanan “AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı”nın 2. Aşaması Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde, AB katılım sürecinde gerçekleştirilmesi planlanan mevzuat uyumu ve idari yapılanma ile ilgili yol haritasını ortaya koymaktadır. Kanımızca, önümüze çıkarılan engellere rağmen, Türkiye’nin AB yolunda ilerlemesi, başta hükümet olmak üzere, devlet kurumları, sivil toplum, iş dünyası dâhil olmak üzere tüm toplumun kararlı ve sistematik çabalarına bağlıdır. Bu kapsamda, ikinci aşaması ortaya koyulan eylem planı hem Türkiye’nin kararlılığını ortaya koyarak, AB’ye önemli bir mesaj niteliği taşımaktadır; hem de, AB üyeliğine hazırlanma sürecinde disipline edici ve yol gösterici bir rehber olma özelliği taşımaktadır.

İKV’nin son yayını “İlerlemenin Matematiği”nde belirttiğimiz gibi, AB katılım müzakerelerini, sadece bir fasıl açma-kapama sürecine indirgemek son derece yanlıştır. Müzakerelerde fasıl açılmasının anlamı, bu fasılları ilgilendiren konularda, Türkiye’nin AB norm, standart ve ortak uygulamalarına yaklaşmasıdır. Yani bu alanlarda, Türkiye’nin kaydedeceği ilerlemenin vatandaşlarımızın gözlemleyebileceği şekilde, gündelik yaşama yansımaları olması gerekir. Ulusal eylem planında, yaşam kalitesini artırmaya katkıda bulunacak, tüketicinin korunması, ürün güvenliği, hava kalitesinin iyileştirilmesi, çevreye verilen zararın önlenmesi, engelli vatandaşların daha rahat seyahat edebilmesi gibi alanlarda ilerleme sağlayacak düzenlemelerin yer aldığını görmekten memnuniyet duymaktayız. Bu şekilde AB sürecine kamuoyunun desteğini sağlamak da kolaylaşacak ve bu sürecin somut faydaları daha iyi gözlemlenebilecektir.

AB açısından bakıldığında da, yeni Komisyon Başkanı Juncker’in “önümüzdeki 5 sene içinde AB’nin yeni üye almayacağı” yönündeki şevk kırıcı açıklamasına rağmen, Türkiye’nin sürece sahip çıkması ve AB’ye yakınlaşma yönünde kararlılıkla adımlar atmaya devam etmesi, önemli bir mesaj oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmaya devam edilmesi ve planlanan mevzuat uyum ve idari yapılanma çalışmalarının öngörüldüğü şekilde uygulamaya geçirilmesini destekliyoruz. Bu doğrultuda sivil toplum ve iş dünyasının sürece sahip çıkması ve Bakanlığımızın ve hükümetimizin adımlarını desteklemesi hususuna da dikkat çekmek isteriz. 2023 hedeflerinin bir parçasını oluşturan AB üyeliği hedefi her zaman gündemde tutulmalı ve tüm diğer politikaların oluşturulmasında ve stratejik hedeflerde de dikkate alınmalıdır.

AB'ye katılım için ulusal eylem planının ikinci aşamasının Türkiye'yi AB sürecinde daha da ilerleteceğine inanıyoruz.