İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2014

Avrupa’da göçe ilişkin önemli veriler açıklandı

Uluslararası Göç Örgütü’nün kuruluş yıl dönümü haftası olan 1-7 Aralık tarihleri arasında, Avrupa’da göçe ilişkin önemli veriler açıklandı. 1 Aralık 2014 tarihli OECD raporuna göre Almanya, ABD’nin ardından 2013’te en çok göç alan ikinci ülke konumunda. Almanya’ya göçün büyük bir bölümü, diğer AB ülkelerinin vatandaşları tarafından gerçekleştiriliyor. Raporun sonuçlarına göre ilk defa, üçüncü ülkelerden AB’ye göç, üçüncü ülkelerden ABD’ye göç oranının altında kaldı. Raporda, üçüncü ülkelerden işçi göçünün azaldığı AB üye ülkeleri İtalya, Portekiz ve İspanya olarak gösteriliyor. Avrupa Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos konuya ilişkin olarak, yüksek vasıflara sahip göçmenlerin ilgisini çekecek yeni göç politikaları üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Avrupa Komisyonu, son altı ayda Schengen Alanı’na yasadışı yollarla göç edenlerin sayısına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre son altı ayda Schengen Alanı’na yasadışı göçte ciddi bir artış tespit edildi. Yasadışı göçün büyük oranda Akdeniz bölgesinden ve İtalya üzerinden gerçekleştiği vurgulandı. Schengen Alanı’na geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin büyük bir bölümünü Suriye ve Eritre vatandaşları oluşturuyor. Öte yandan İsviçre’de bir sene içerisinde ikinci defa ülkenin göç politikalarına ilişkin referandum gerçekleştirildi. Ülkeye gerçekleşen net göç oranının, toplam nüfusun yüzde 0,2’siyle sınırlandırılmasını öngören düzenleme halkın yüzde 74,1’lik oyuyla reddedildi.