İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 ARALIK 2014

Fransa Meclisi’nde Filistin’in tanınması tasarısı oylandı

Fransa’da iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri tarafından sunulan Filistin’in devlet olarak tanınması tasarısı, 2 Aralık 2014 tarihinde Fransa Meclisi’nde oylamaya sunuldu. Tasarı, Genel Kurul’da gerçekleşen oylamada 151 hayır oyuna karşı 339 evet oyu ile kabul edildi. Oylamada, Sosyalist Parti milletvekillerinin yanı sıra Sol Cephe, Komünist Parti, Yeşiller Partisi ve Radikal Sol Parti milletvekilleri de evet oyu kullandı.

Sosyalist Parti milletvekilleri, kararın bölgede devam eden İsrail-Filistin sorununun çözümü ile barışın ve istikrarın pekiştirilmesine yardımcı olacağını savunuyorlar. Öte yandan, muhalefetteki Halk Hareketi Birliği ise Filistin’in egemen bir devlet olarak tanınması yönünde verilen kararın meclisin yetkisinde olmadığına işaret ederek, söz konusu girişimin Fransa Anayasası’na aykırı olduğunu vurguluyor. Fransız Meclisi’nden çıkan bu karar bağlayıcı olmamakla birlikte tavsiye niteliği taşıyor.