İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ARALIK 2014

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın İKV Yönetim Kurulunu Ziyareti

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 12 Aralık 2014 tarihinde İKV Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, İKV’nin 2014 yılı faaliyetleri ve İKV’nin 50’inci yıl programı hakkında Bakan Bozkır’ı bilgilendirdi. Vardan’ın açış konuşmasını takiben, Bakan Bozkır Ankara Anlaşması’ndan hemen sonra kurulan İKV’nin, AB ile ilgili Türkiye’deki tek ihtisas kuruluşu olmasına değinirken, İKV’nin yaptığı çalışmaların her zaman sonuca yönelik olduğunun altını çizdi. Bakan Bozkır, konuşmasının devamında toplantının katılımcılarına AB Bakanlığı’nın son dönem çalışmalarına dair bilgi verdi.

“AB üyeliği hedefinin güçlü şekilde ifade edilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım.”

Konuşmasında, son yıllarda kaydedilen ekonomik büyüme; temel hak ve özgürlükler, çevre ve gıda güvenliği gibi alanlara ilişkin yasal düzenlemelerde gösterilen ilerlemeye değinen Bakan Bozkır, asıl amaçlarının AB üyeliğini de ötesinde Türk vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Ardından, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin diğer ülkelerden çok daha uzun sürmesinin sebeplerinin analiz edilmesi gerektiğini belirten Bozkır, bugün AB-Türkiye ilişkilerinin her zamankinden daha yakın olduğunu ekledi.

“Türkiye’ye alışılagelmişin dışında bir müzakere süreci uygulanıyor.”

Bakan Bozkır konuşmasının devamında, Türkiye’nin neden hala AB üyesi olamadığı sorusunun üzerinde durdu. Bu noktada, Türkiye’nin alışılagelmişin dışında bir müzakere sürecine dahil edildiğinin altını çizen Bozkır, müzakere başlıklarının açılış ve kapanış kriterlerinin sadece Türkiye’ye uygulandığı örneğini verdi. Bakan Bozkır, bu durumun temel sebepleri arasında ise, Türkiye’nin üyeliği ile beraber, Birlik içerisinde Fransa ve Almanya kadar söz sahibi, büyük bir güç haline gelecek olmasını gösterdi.

“Biz, 28 başlığı açtığımıza ve 14 başlığı kapattığımıza inanıyoruz.”

Türkiye’nin AB üyeliği perspektifinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Bozkır, “Biz, 28 başlığı açtığımıza ve 14 başlığı kapattığımıza inanıyoruz” dedi. Türkiye’nin Avrupa’nın “gerçekleştirilemez” dediği her hedefi gerçekleştirdiğini ifade eden Bozkır, bütün fasıllar açılmışçasına çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Bozkır ayrıca, Türkiye’nin üyelik yolunda kararlılığını kaybetmeden devam ettiği sürece makasın daralacağını ve nihai olarak üyeliğin gerçekleşeceğini belirtti.

 

“STK’lar olmadan bu süreçte başarılı olamayız.”

Yeni AB stratejisinin iletişim ayağı kapsamında, STK’larla işbirliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan Bozkır, AB fonları ile birlikte bu işbirliğinin daha da artırılabileceğinin altını çizdi. Bugün Türkiye’de sayısı 104.000’i bulan STK’lar ile demokrasinin gücünün daha da anlaşıldığını söyleyen Bozkır, STK’lar olmadan AB üyeliği sürecinin başarılı olamayacağını ifade etti.

“AB, Türkiye’nin güçlü ekonomisinden, genç nüfusundan, silahlı kuvvetlerinden ve enerji alanındaki güvenilirliğinden vazgeçemez.”

Konuşmasının son bölümünde, “AB, Türkiye’yi neden üye olarak kabul edecek?” sorusunun üzerinde duran Bozkır, uluslararası politikada büyük bir stratejik güç haline gelmeyi amaçlayan AB’nin, ekonomik ve askeri güce, genç nüfusa ve enerji kaynaklarına olan ihtiyacını vurguladı. Bozkır, bu ihtiyaçları AB’ye sağlayabilecek en güçlü adayın Türkiye olduğunu ve bu nedenle Türkiye’nin üyeliğinin, AB için vazgeçilemez olduğunu belirtti.

Toplantının devamında İKV Yönetim Kurulu’nun soruları doğrultusunda Gümrük Birliği, Kıbrıs meselesi ile Vize Serbestliği Diyaloğu ve Geri Kabul Anlaşması konuları tartışıldı.