İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ARALIK 2014

Türkiye-AB İlişkilerinde İletişim, Güven Ve İnandırıcılık Toplantısı AP’de Gerçekleştirildi

9 Aralık 2014 Salı günü Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binasında, AP üyesi Marietje Schaake’nin ev sahipliğinde, Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile işbirliğinde düzenlenen beyin fırtınası toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinde iletişim, güven ve inandırıcılık konusu ele alındı. Toplantıya; İKV Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nuri Görenoğlu, Denetim Kurulu Üyesi Kenan Atalay, SAM Direktörü Ali Resul Usul, İSO Yönetim Kurulu üyesi Ali Ulvi Orhan, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Birol Sezer, UND AB Danışmanı Dr. Can Baydarol, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü Melih Özsöz, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, TOBB Brüksel temsilcilsi Bülent Bilgiç, TOBB Brüksel Ofisi’nden Beyhan Nuray, TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Dr. M. Bahadır Kaleağası, İKV Uzmanları Yeliz Şahin, İlge Kıvılcım ve Brüksel merkezli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinde güven ve inandırıcılığın nasıl artırılacağı ve ilişkilerin canlandırılması için ne gibi adımlar atılabileceği ele alındı.