İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ARALIK 2014

İKV’den Yeni Yayın: Sorularla AB Politikaları ve Türkiye - Gıda Güvenliği Politikası

İKV Uzmanı Gökhan Kilit tarafından hazırlanan “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Gıda Güvenliği Politikası başlıklı yayını (İKV Yayın No:273),  AB’nin gıda güvenliği anlayışını bütün yönleriyle kısa ve anlaşılır bir şekilde aktarmak üzere sizlerle paylaşıyoruz. Çalışmada yer alan sorulara verilen yanıtlarla gıda güvenliğinin AB’de ortaya çıkış süreci, yapısı, işleyişi, öne çıkan alanları ve reform süreçleri açıklanmakta, ayrıca Türkiye’nin AB müzakere sürecinde sürdürdüğü uyum çalışmaları da kısaca ele alınmaktadır. Çalışmamızın Türkiye’nin AB üyelik sürecinde ilgili kesimlerin değişen koşullara uyum sağlama çabasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Söz konusu yayına buradan ulaşılabilir.