İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 ARALIK 2014

AB üyelik sürecinin günlük hayatımıza etkileri 20 başlıkta sıralandı

AB Bakanlığı, “20 Soruda Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri” adlı bir kitapçık yayımladı. Yayın, Türkiye’nin AB üyeliğini neden stratejik bir hedef olarak belirlediğini ve bu hedefin yaşanan kesintilere rağmen, 50 yıldır nasıl kararlılıkla sürdürüldüğünü, 20 farklı başlık üzerinden yalın bir dille açıklamayı hedefliyor.

“20 Soruda Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri” kitapçığı, temel hak ve özgürlükler alanında yapılan reformlar, Gümrük Birliği’nin hayatımıza etkileri, tüketicilerin AB sürecinden kazanımları, gıda güvenliği alanında AB mevzuatı çerçevesinde yapılan düzenlemeler, çiftçilere AB tarafından sağlanan destekler, AB fonları ile hayata geçirilen projeler ve Erasmus+ Programı ile öğrencilere sağlanan haklar gibi çeşitli başlıklar üzerinden, AB’nin günlük hayatımıza nasıl etki ettiğini anlatıyor.

“20 Soruda Avrupa Birliği Hedefi ve Günlük Yaşantımıza Etkileri” adlı yayına buradan ulaşılabilir.