İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ARALIK 2014

EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI`NIN İKİNCİ EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 18 Aralık 2014 tarihinde Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı’nın İkinci Eylem Planı’nı açıkladı. Plan, “Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm'' başlığıyla Türk ekonomisinin yeni rotasını çizen Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) kapsamında yer alıyor. 7 farklı program çerçevesinde 425 eylemi içeren İkinci Eylem Planı, dünya ekonomisindeki kırılganlığa karşı tedbir almayı ve ekonomide yapısal dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Açıklanan Plan kapsamında yer alan her bir eylemin başlangıç ve bitiş tarihi bulunuyor. Program kapsamındaki eylemler, üretimde verimliliğin ve yurt içi tasarrufların artırılması suretiyle yatırımların büyümesini ve israfın önlemesini hedefliyor.

Başbakan Prof. Dr. Davutoğlu’nun açıkladığı ekonomide makro alanları ilgilendiren Öncelikli Dönüşüm Programları şöyle sıralanıyor: Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı, Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı,  İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı, Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı, İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı, İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı ve Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı.

Söz konusu programlar kapsamında öngörülen düzenlemeler şu şekilde:

- Üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, kamunun özel sektöre sağladığı destekler gözden geçirilecek; imalat sanayiinde otomasyon ve kaynak verimliliği yaygınlaştırılacak ve ürün çeşitlendirme ve markalaştırmaya ağırlık verilecek;

- İsrafın önlenmesi ve Türkiye’nin yüzde 12’ye kadar düşen tasarruf oranının yüzde 19’a çıkarılması hedefiyle, bireysel emeklilikte olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunu okutmak için para biriktirenlere devlet katkıda bulunacak veya vergi avantajı sağlayacak; vadesiz hesaplara faiz ödenmesi ve vadeli mevduatların vadesinden önce çekilmesi durumunda kısmi faiz ödenmesi uygulamaları yaygınlaştırılacak;

- İstanbul’un ilk 25 küresel finans merkezi içinde yer alması amacıyla, özel sektörün katkı sağlayacağı bir yapı oluşturulacak; kamu sermayeli katılım bankası kurulacak ve katılım bankalarına destek verilecek;

- Kamu harcamalarının rasyonelleşmesi amacıyla, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek, harcamaların yerindeliğini ve kalitesi artırılacak, sosyal yardımların suiistimali önlenecek ve şeffaflığın artırılması için ayrı bir program yapılacak;

- Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması amacıyla, vergi mevzuatı sadeleştirilecek; gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik düzenleme yapılacak;

- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla, yatırım yeri tahsis miktarı artırılacak ve elektronik ortamda daha fazla hizmet sunulacak;

- İstatistiki bilgi altyapısını geliştirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası kullanıcılar için istatistikler oluşturulacak ve kayıt dışı ekonominin azaltılması için ayrı bir reform programı hazırlanacak.