İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ARALIK 2014

MOGHERINI VE HAHN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA YAYIMLADI

Türkiye’de 14 Aralık 2014 tarihinde bazı basın kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve sonrasında yaşanan tutuklamalar ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'de bazı gazeteci ve medya temsilcilerine yönelik bugün gerçekleşen polis baskınları ve tutuklamaları, demokrasinin temel bir ilkesi olan basın özgürlüğü ile bağdaşmamaktadır. Masumiyet karinesi ilkesinin hâkim kılınmasını beklerken, herhangi bir hukuksuzluk karşısında, müdafilerin haklarına tam anlamıyla saygı duyulan, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma hakkının vazgeçilmez olduğunu hatırlatırız.

Komisyon Üyesi Stylianides ile birlikte Türkiye'ye yaptığımız ve AB-Türkiye ilişkilerinin önemini vurgulayan ziyaretimizin birkaç gün sonrasında yaşanan bu operasyon, Türkiye'nin bir parçası olmayı arzuladığı ve güçlendirilen ilişkilerimizin özünü teşkil eden Avrupa değerleri ve standartlarıyla bağdaşmamaktadır. Aday ülkeler ile katılıma yönelik adımlar atılmasının hukukun üstünlüğü ve temel haklara tam anlamıyla saygı gösterilmesine bağlı olduğunu hatırlatırız. Endişelerimizi, Salı günü, Türkiye de dâhil olmak üzere genişleme politikasının ele alınacağı Konsey'e ileteceğiz. Ziyaretimiz sırasında görüştüğümüz Türk muhataplarımızın AB konusunda verdiği kuvvetli taahhütlerin uygulamaya yansıtılmasını bekliyoruz.”

Söz konusu açıklamaya ilişkin olarak, AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile telefonda görüştü. AB Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bozkır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili yaşanan gelişmeler hakkında Hahn'a bilgi verdi. Bozkır, "konuya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, erkler ayrılığı ilkesi temelinde yürütmenin bu sürece müdahil olmadığını, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına herkesin saygı göstermesi gerektiğini" belirtti. Söz konusu görüşme ile ilgili olarak, AB Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Bozkır, gözaltına alınan kişilerin yazdıkları veya ifade ettiklerinden dolayı soruşturma kapsamında olmadıklarını, ayrıca Türkiye'de basın özgürlüğüne halel gelmesinin söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Bakan Bozkır, muhatabıyla temas halinde kalmak üzere mutabık kalmıştır."

Son olarak, AP Genel Kurulu’nda Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili bir oturum düzenlendi. AB Dönem Başkanı İtalya'nın Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bendetto Della Vedova, oturumda AB Yüksek Temsilcisi Mogherini adına bir konuşma yaptı. Della Vedova, “Hepimiz, Türkiye'nin bir aday ülke olarak azami demokratik standartlara ulaşmaya çalışması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu, toplanma özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve inanç özgürlüğü gibi tüm diğer özgürlüklerin de garanti altına alınabilmesi için hayati önem taşıyan ifade özgürlüğüne saygıyı da kapsamaktadır” dedi.

Oturumda konuşan AP Türkiye Raportörü Kati Piri, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygının, katılım sürecinin merkezinde yer aldığını belirterek 'Özgür ve çoğulcu bir medya, her demokrasinin temel unsurlarından biridir' dedi.  Piri, AB’nin Türkiye’deki gelişmelerle ilgili endişe duymasının, Türkiye’nin katılım sürecine olan bağlılığını ortaya koyduğunu belirtti ve “Katılım süreci, Türkiye için tüm vatandaşlara fayda sağlayacak sağlam kurumlarla birlikte güçlü bir çoğulcu demokratik sistem yaratmak için benzersiz bir fırsattır. Ancak eleştirel bakan medyanın üzerine gidilmesi Türkiye'yi temel Avrupa değerlerinden uzaklaştırmaktadır. Bu da Türkiye'nin dostu olan herkes için kötü bir haberdir” diye konuştu.