İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ARALIK 2014

AB’DEN TÜRKİYE’YE 1,16 MİLYAR AVROLUK YARDIM PAKETİ

Avrupa Komisyonu, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelerdeki reformlara destek için kurulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA), 2014 yılı hibe paketini tamamladı. Toplamda 2 milyar avrodan oluşan hibe paketinden Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye faydalanıyor. Bu kapsamda Türkiye’ye ayrılan hibe miktarı ise 1,16 milyar avrodan oluşuyor. Yeni hibe paketi aynı zamanda, Türkiye ve Makedonya’da sektör reformlarını desteklemek amacıyla 3 yıllık bir program da içeriyor.

Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn yaptığı açıklamada, fonların aday ve potansiyel aday ülkelerde, yasal sistemlerin ve kamu idarelerinin modernizasyonundan altyapı yatırımlarına kadar uzanan çok sayıda siyasi ve ekonomik reformların uygulanmasına destek olacağını belirtti. Böylece bölgesel istikrarın daha da artacağını ifade eden Hahn, söz konusu ülkelerin ekonomilerinin ve yatırım potansiyellerinin güçleneceğinin altını çizdi.

Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre hibe paketinin amaçları şöyle sıralanıyor:

-Kamu idaresine yönelik projeler aracılığıyla yönetimin iyileştirilmesi,

-AB fonlarının daha verimli kullanılması,

-AB standartlarının kabul edilmesi ve güçlendirilmesi,

-Yargı ve temel haklar alanında gerçekleştirilen reformların artırılması,

-Organize suç ve yolsuzluk ile mücadelenin güçlendirilmesi.

Türkiye’nin yıllık programında demokrasi ve yönetim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, enerji, tarım ve kırsal kalkınma alanlarında kullanılmak üzere 366,4 milyon avroluk kaynak bulunuyor. 2014-2016 yıllarını kapsayan çok yıllı eylem planları için ise Türkiye’nin, tahsis edilen 793,9 milyon avro kaynakla istihdam, eğitim ve toplum politikaları, rekabetçilik ve inovasyon, ulaştırma, çevre ve iklim alanlarında reformlar yapması öngörülüyor.