İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ARALIK 2014

ABAD, obezitenin “engellilik” durumu olabileceğine karar verdi

2010 yılında Danimarka’da aşırı kilolu ve bu nedenle iş performansının yetersiz bulunması gerekçesiyle işten çıkarılan anaokulu öğretmeni Karsten Kaltoft’un ülkesine açtığı dava sonuçlandı. Sürecin hızlandırılması ve netleştirilmesi için Danimarka Mahkemesi ABAD’a başvuruda bulunmuştu. 18 Aralık 2014 tarihinde Divan’ın aldığı karar ile obezitenin bir engellilik durumu olabileceği yönünde karar verildi. Kararın gerekçesi olarak, obezite durumunun, kişinin diğer çalışanlarla birlikte ortak çalışmalara etkili ve eşit bir şekilde katılımının önüne geçmesi olarak gösterildi.

Ayrımcılık çerçevesinde incelenen dava sonucunun dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Divan, obezitenin, işten çıkarma durumunu meşru kılmadığını açıkladı. Kararda ayrıca bir çalışanın obez olup olmadığına Danimarka Mahkemesi tarafından karar verilmesi gerektiği belirtildi. Söz konusu dava ile AB genelinde uygulanan yasal düzenlemelerde ilk defa iş yerinde obezitenin ayrımcılık ilkeleri çerçevesinde ele alınıp alınamayacağı da incelenmiş oldu.