İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 ARALIK 2014

AB’de bulut depolama hizmetlerinin kullanımı yaygınlaşıyor

Avrupa 2020 Stratejisi’nin Dijital Gündem’i kapsamında, AB’nin bilgi toplumuna dönüşmesi yolunda önemli gelişmeler kaydedildi. Eurostat’ın, AB’de bireylerin internet kullanımına ilişkin yayımladığı son rapora göre, 2014’te AB’de internet kullanımı, geçtiğimiz birkaç yıla oranla önemli ölçüde artış gösterdi. 2006 yılında, 16 ile 74 yaşları arasındaki AB vatandaşlarının yüzde 31’i her gün internet kullanırken, bu oran 2014 yılında yüzde 65’e ulaşmış durumda. Ayrıca, AB üyesi ülke vatandaşları arasında internet kullanmayanlarının oranının da yüzde 43’ten yüzde 18’e düştüğü görülüyor. AB’de hiç internet kullanmayanların sayısının, toplam nüfusa oranla en yüksek olduğu ülkelerin başında Romanya (yüzde 39), Bulgaristan (yüzde 37), Yunanistan (yüzde 33), İtalya (yüzde 32) ve Portekiz (yüzde 30) geliyor.

Eurostat verilerine göre, AB’de bulut depolama hizmetlerinin (cloud services) kullanımında da artış tespit edildi. 2014 yılında, 16 ile 74 yaşları arasındaki AB vatandaşlarında, dosya (fotoğraf, belge, müzik ve video vs.) kaydetmek için bulut depolama hizmetlerini kullananların oranı yüzde 21’e ulaştı. Bu oranın en yüksek olduğu üye ülkeler ise sırasıyla; Danimarka (yüzde 42), İngiltere (yüzde 38),  Lüksemburg, İsveç (yüzde 35) ve Hollanda (yüzde 34).

Söz konusu rapora buradan ulaşılabilir.