İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 ARALIK-9 OCAK 2015

YEREL DÜZEYDE KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI AÇIKLANDI

AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 23 Aralık 2014 tarihinde Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı basın mensupları ile paylaştı. AB Bakanlığı’nın yerel düzeyde kapasitesinin artırılmasını ve Valilik AB birimlerinin güçlendirilmesini hedefleyen Eylem Planı, müzakere sürecinde farkındalığın artırılmasını öngörüyor.  Söz konusu Eylem Planına göre, yereldeki AB çalışmalarının üç amacı olacak;

-AB reformlarının ülkenin tamamında en iyi şekilde uygulanabilmesi,

-İllerin AB fonlarından en etkin biçimde yararlanabilmesi,

-Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması.

24 Aralık 2014 tarihinde Bakan Bozkır, 81 ilde görevli İl AB Temas Noktası Vali Yardımcıları ile söz konusu stratejiler, eylem planı ve bu belgeler bağlamında yeni dönemde yürütülecek “Yerelde AB” çalışmalarını değerlendirdi. AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Özlen Kavalalı,  Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Koordinatörü Sinan Ayhan ve Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü İlksen Hilal Tanrıkut tarafından konuya ilişkin çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı metnine buradan ulaşılabilir.