İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22 ARALIK-9 OCAK 2015

Orta Doğu Barış Süreci’ne ilişkin karar taslağına BMGK’den red

İsrail’in Filistin topraklarını işgalini üç yıl içerisinde sonlandırmasını ve Filistin’in devlet olarak tanınmasını talep eden karar taslağı, 30 Aralık 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan oylamada reddedildi. 22 Arap ülkesi ve Filistin’in üzerinde uzlaştığı karar taslağı, Ürdün tarafından sunulmuştu. Karar taslağının kabul edilmesi için 15 üyeli BMGK’de 9 üyenin lehte oy kullanması ve beş daimi üyeden herhangi birisinin veto yetkisini kullanmaması gerekmekteydi. 8 BMGK üyesi karar taslağı lehinde oy kullanırken, ABD ve Avustralya aleyhte oy kullandı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Orta Doğu Barış Süreci’ne ilişkin söz konusu karar taslağının BMGK’de reddinin taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasının aciliyetini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Uluslararası camianın her iki tarafın hak iddialarını neticeye bağlayacak ve beklentilerine cevap verecek bir anlaşma için somut edinimlere odaklanması gerektiğini kaydeden Yüksek Temsilci Mogherini, ortak amaçlarının İsrail Devleti ile egemen bir Filistin Devleti’nin barış ve güvenlik içerisinde varlıklarını sürdürdüğü iki devletli bir çözüme ulaşmak olduğunu vurguladı.

Parametrelerin açık bir şekilde belirlenmesinin, müzakerelerin başarısı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Mogherini, söz konusu parametrelerin ilgili BMGK kararları, “barış karşılığı toprak” da dâhil olmak üzere Madrid ilkeleri, Yol Haritası ve taraflar arasında önceden varılan anlaşmalar ve Arap Barış Girişimi ışığında belirlenmesi gerektiğini kaydetti.