İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-18 OCAK 2015

DAVUTOĞLU ŞEFFAFLIK PAKETİNİ AÇIKLADI

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 14 Ocak 2015 tarihinde Kamuda Şeffaflık Paketi’ni açıkladı. Başbakan Davutoğlu konuşmasında, söz konusu paket ile beraber siyasi partiler, seçimler ve kamu yönetimi konularında hayata geçirilmesi planlanan çalışma ve faaliyetlerde şeffaflık ilkesinin yaygınlaştırılmasına gidileceğini belirtti.

Davutoğlu: “Şeffaflık bir zihniyettir; büyük bir reform sürecidir”

Başbakan Davutoğlu konuşmasında, şeffaflığın zihinsel bir mesele olduğunu, toplumdaki her bireyin sahiplenmesi ve bu sürecin bir parçası olması gerektiğini belirtti. Yeni paketin, on iki yıldır devam eden reform sürecinin bir parçası olduğunu ifade eden Başbakan Davutoğlu’nun paket kapsamındaki şeffaflık kurallarını şu şekilde sıraladı:

-Milletvekillerine ve siyasi partilere yapılacak para yardımları partilerin kendi hesaplarına yatırılacak. Siyasi partiler de seçim sonrasında bilançolarını elektronik ortamda yayımlayacak;

-Seçim takviminin başlangıç tarihi itibariyle tüm siyasi partiler, mali kaynaklarını kamuoyuyla paylaşmak zorunda olacak; 

-TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, genel merkez yöneticileri, il başkanları ve ilçe başkanları ile ulusal, bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yetkilileri için de mal bildirimi zorunluluğu getirilecek; 

-Yüksek Mahkeme başkan ve üyeleri ile daire başkanları TBMM Başkanlığı’na mal bildiriminde bulunacak. Takiplerin kolaylaştırılması için mal bildirimlerinin yenilenme süresinin beş yıldan iki yıla indirilmesi ve ara bildirimlerin kaldırılması öngörülüyor.

-Görevlerinin mahiyetine göre, kamudan ayrılanların 2 veya 3 yıl süre ile görevde bulundukları idarelere karşı iş alması, taahhüte girmesi, müteahhitlik, komisyonculuk, temsilcilik, müşavirlik, iş takipçiliği yapması ve müzakerelere katılması engellenecek; 

-Yeni düzenlemeyle birlikte, ihbarda bulunan kamu görevlileri, ihbarla ilgili olan amiri tarafından sicil raporu düzenlenmesi ve performans değerlendirmesine tabi tutulamayacak. İhbarı yapan kamu görevlisi, ihbarın doğrulanması sonucunda ödüllendirilecek; 

-İmar planları kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen üç temel kurala göre imar planlarının hazırlanma süreçleri şeffaflaştırılacak, imar uygulamalarının daha adil ve hızlı yapılmasına olanak sağlanacak ve kamu yararına olan imar değişikliklerinden kaynaklanan yeni değer artış payı kamuya ait olacak.

-İmar değişiklikleri, tarihi kültürel dokuyu ve doğal çevreyi koruyacak şekilde gerçekleştirilecek.