İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-18 OCAK 2015

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI KONSEY TOPLANTISI VE YENİ AB DÜZENLEMELERİ

Charlie Hebdo’ya yönelik saldırının olaylarının ardından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un terörle mücadelenin Konsey’in önceliği olacağını vurgulayan açıklamalarıyla birlikte, AB’de adalet ve içişleri alanında önemli gelişmeler yaşandı. Tusk özellikle, tehlike teşkil edebilecek kişilerin ülkeler arası hareketliliğini saptayabilecek PNR (Passenger Name Record) sistemi üzerine çalışmaların yoğunlaştırılmasını talep etti.

11 Ocak 2015 tarihinde Paris’te terörle mücadele gündem maddesiyle toplanan AB İçişleri Bakanları ile Avrupa Komisyonu’nun Göç ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, iç güvenliğe ilişkin yeni yol haritasının, 19 Ocak tarihli Dış İlişkiler Konsey Toplantısı ve 29 Ocak tarihinde gerçekleşecek AB İçişleri Bakanları’nın gayrı resmi toplantısının ardından açıklanacağını belirtti. Öte yandan, önümüzdeki dönemde Schengen Alanı’nın güçlendirilmesi konusu üzerinde durulacağı vurgulandı. Gizlilik ve güvenlik dengesi ekseninde süren PNR tartışmaları da ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

2015 yılı öncelikleri ve son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, sınır ötesi ihtilaflar ve şiddet mağdurlarının korunmasına ilişkin yeni AB düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Sınır ötesi ihtilaflara ilişkin olarak, medeni hukuk ve ticaret hukuku davaları 10 Ocak 2015 tarihinden itibaren kişilere ve kurumlara maddi külfet oluşturan işlemlerden arındırılmış şekilde gerçekleştirilebilir hale geldi. Böylece sınır ötesi açılan davalara ilişkin yeni düzenlemeyle birlikte, AB çapında senelik 48 milyon avro tasarruf elde edilmesi bekleniyor. 11 Ocak 2015 tarihinde şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik yürürlüğe giren düzenlemeler ise şiddet mağdurlarının, diğer AB ülkelerinde koruma altına alınabileceklerini öngörüyor. Söz konusu düzenleme ile birlikte, bir AB ülkesinde geçerli olan koruma kararları diğer AB ülkelerinde eskisine göre daha kolay şekilde uygulanır hale geldi.